Téměř polovina firem hledajících zaměstnance přes StartupJobs se chová odpovědně

Za rok od spuštění motivačního programu vyplatil portál Startupjobs dohromady firmám, které se ke kandidátům chovají odpovědně a včas si plní své povinnosti, přes milion korun.

Z celkového počtu 1 797 společností, které prostřednictvím StartupJobs hledaly v roce 2021 nové kolegy, splnilo nárok na takzvaný „cashback“ 43,5 % z nich. Díky tomu, že vždy odpověděly všem zájemcům o práci, i zamítavě, získaly část svých nákladů zpět. A to v podobě kreditů, jež lze použít na další inzerci.

Ilustrační fotografie

K tomu, aby na odměnu dosáhly, je ale současně třeba být dochvilný i v placení faktur. Doposud portál při splnění všech podmínek vracel 250 kreditů za jednu nabídku. S novým rokem se ovšem částka zvyšuje na 500 korun, potažmo kreditů. Odpovědným chováním si navíc startupy u potenciálních kandidátů budují pozitivní obraz.

„Hlavním záměrem celého programu je především větší spokojenost uživatelů portálu StartupJobs. Ať už na straně inzerujících firem, nebo těch, kteří k nám přijdou hledat novou kariéru. Tímto způsobem chceme firmám ukázat, že pozitivní zkušenost s náborovým procesem může přivést kandidáty v budoucnu a za prakticky nulové náklady lze podpořit budování dobré značky. Stačí se pouze postarat o všechny, přijaté nebo odmítnuté, na tom nesejde. Word of mouth totiž stále funguje a troufám si říct, že na naší startupové scéně to platí dvojnásob,“ říká zakladatel StartupJobs Filip Mikschik.

Odpovědnost není jen buzzword

Během prvního roku provozu „cashback“ systému zaslal portál StartupJobs firmám kreditové poukázky v hodnotě 1 099 500 korun. Jednotlivé společnosti si potom dělily částky v hodnotách od stovek až po nižší desítky tisíc korun. A například tři startupy s nejlepší morálkou se pohybovaly mezi dvaceti a třiceti tisíci v kreditových kuponech, díky čemuž získaly přes dvacet inzerátů prakticky zdarma.

Ilustrační fotografie

„To, že na ‚cashback‘ dosáhla téměř polovina všech inzerujících firem, přesně 782, považujeme za pozitivní znamení. Zejména v tom ohledu, že tyto firmy neberou náborové procesy na lehkou váhu a jsou si vědomy důležitosti komunikace se všemi kandidáty, nejen s novými kolegy. Navíc vidíme, že se tak děje stále častěji. Naším cílem je ovšem dosáhnout toho, aby se tak chovaly všechny, nebo prozatím alespoň ty firmy, které inzerují prostřednictvím StartupJobs. I proto jsme přišli s motivačním programem, ze kterého budou na konci dne těžit všechny strany. Společnosti získají zpět část nákladů, budují si dobrou pověst a díky tomu, že kandidáti vždy dostanou odpověď, budou mít chuť se přihlásit třeba i příště,“ doplňuje Mikschik.

I odmítnutí je odpověď

O kontrolu, zda nabídky splňují veškeré podmínky pro obdržení kreditové poukázky, se na denní bázi stará naprogramovaný robot StartupJobs. Ten současně kontroluje, jestli má firma uhrazené všechny faktury, případně jiné pohledávky.

Ilustrační fotografie

Firmy dokáže navíc informovat o tom, co jim k získání odměny schází, například že neodpověděli všem nebo u některých zájemců o pozici nezměnily stav výběrového řízení. Ve chvíli, kdy rozhodne, že nabídka splňuje veškeré náležitosti, společnost obdrží kupon na kredity a může ho okamžitě využít.

„Ovšem ani samotní kandidáti nejsou bezmocní a nemusí jen čekat, až jim společnost odpoví. Až do doby, než firma zareaguje, se totiž mohou sami připomenout, případně se zeptat, zda je nutné něco doplnit. Třeba zapomenutý úkol nebo přílohu. A zájemci dokážou ocenit i zamítavou odpověď. Už jen proto, že pokud nebudou ve výběrovém řízení úspěšní a včas se to dozvědí, mohou například odpovědět na jiný inzerát nebo přijmout nabídku jiného potenciálního zaměstnavatele,“ uzavírá Mikschik.

Redakčně upravená tisková zpráva platformy pro startupy StartupJobs

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme