Tendr Evropské komise: Nabídněte IT, zdravotnické, bezpečnostní a infrastrukturní vybavení

Evropská komise vypsala tendr pro dodávky zboží a služeb do zahraničních lokací civilních misí.

Evropská komise vypisuje výběrové řízení na zajištění technického chodu civilních misí v třetích zemích v rámci své Společné bezpečnostní a obranné politiky. Podrobné informace a zadávací dokumentaci naleznete na webových stránkách Ted eTendering.

Ilustrační foto

K dosažení svého cíle vypsala tendr v celkové hodnotě desítek milionů eur ve čtyřech okruzích poptávaného zboží a služeb:

  • Vybavení informačních technologií: počítačové systémy; serverové a úložné systémy; síťové vybavení; nepřetržitý zdroj energie; tiskařská zařízení; telefony; vybavení pro videokonference; veškeré související příslušenství a spotřební materiál.
  • Bezpečnostní vybavení: osobní ochranné prostředky (OOP); vybavení pro přežití; bezpečnostní vybavení pro přístup či výstup; vybavení pro bezpečnostní personál.
  • Lékařské vybavení: prostředky pro individuální první pomoc, soupravy pro dopravní nehody a hromadná neštěstí; lékařské vybavení a nástroje; lékařské jednorázové potřeby; a zdravotnické sady and Tests (poslední 3 kategorie jsou určeny výhradně pro použití vyškoleným zdravotnickým personálem).
  • Vybavení infrastruktury a zařízení: zařízení pro testování a čištění kvality ovzduší a zařízení na testování a čištění vody.

Postup k podání žádosti je dvoufázový. První krok popisuje příloha „Invitation tender FPI2021RP010“

  • Fáze tendru 1: Žádost k účasti v tendru (kandidáti obdrží detailní specifikaci poptávky)
  • Fáze tendru 2: Výzva k podání nabídky

Deadline na podání žádosti k účasti v tendru: 21. ledna 2022.

Na jeho základě bude vybraným kandidátům umožněno podat konkrétní nabídku.

V případě zájmu o podání nabídky prosím kontaktujte emailem Lucii Varvařovskou: varvarovska@mpo.cz.

Přílohy ke stažení:

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme