Tendry na hlavní stavební práce ve Slovinsku

Dne 15. listopadu 2019 byly na slovinském portálu veřejných zakázek zveřejněny dva tendry na hlavní stavební práce v rámci výstavby železniční trati Divača – Koper, strategického projektu v oblasti železniční infrastruktury. Termín pro podání přihlášek je 20. prosince 2019.Dne 15. listopadu 2019 byla zahájena výzva k předkládání nabídek na zhotovení železniční trasy Divača – Koper (2TDK). Vzhledem k náročnosti trasy a různým typům terénu byly na portálu veřejných zakázek eNaročanje zveřejněny dva tendry na hlavní stavební práce.

První úsek Divača – Črni Kal představuje výstavbu tunelů T1 a T2 včetně servisních tunelů a souvisejícího tunelového vybavení. Tato fáze bude zahrnovat zejména výkopové práce, výstavbu tunelů a souvisejících objektů, výstavbu železniční trasy, resp. železničního spodku včetně souvisejících objektů mimo tunely a vytvoření požárního vodovodu.

Druhý úsek Črni Kal – Koper představuje výstavbu tunelů T3 až T7 bez servisních tunelů a výstavbu tunelu T8 včetně servisního tunelu a souvisejícího tunelového vybavení. Dále pak výstavbu viaduktů V1 (Gabrovica) a V2 (Vinjan) a také výstavbu trasy mezi koncem tunelu T8 a začátkem výsuvné koleje. Druhá fáze bude rovněž zahrnovat zejména výkopové práce, výstavbu tunelů a souvisejících objektů, výstavbu železniční trasy, resp. železničního spodku včetně souvisejících objektů mimo tunely a vytvoření požárního vodovodu.

Termín pro podání přihlášek je v případě obou tendrů 20. 12. 2019. V této fázi bude zadavatel tendru, společnost 2TDK d.o.o., přezkoumávat způsobilost kandidátů k výkonu veřejné zakázky v souladu s předloženými důkazními listinami (bonitní hodnocení, výkaz o hospodaření, bankovní garance, dostatečné personální kapacity, reference, prohlášení o zajištění mechanizace a vybavení aj.) a teprve v další fázi vyzve schválené kandidáty k předložení nabídek.

Tento postup je závazný a schvalování či změna hospodářských subjektů po uvedeném termínu nebudou možné. Ve druhé fázi výběrového řízení bude ze strany zadavatele tendru stanovena také nejvyšší přípustná hodnota nabídky, hlavním kritériem pro výběr bude ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lublani (Slovinsko). Autorka: Dagmar Šober, ekonomicko-obchodní oddělení.

• Teritorium: Evropa | Slovinsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme