Tendry na údržbu vodních elektráren v Itálii představují příležitosti pro české firmy

Lombardie urychluje liberalizaci správy a údržby vodních elektráren a připravuje vypsání prvních tendrů. Počet tendrů by se měl pohybovat kolem dvaceti.

Podle zpráv ekonomického deníku Il Sole 24 Ore by první tři tendry měly odstartovat již před koncem roku 2022, i když byl původně stanoven termín na červenec 2024.

Ilustrační fotografie

Lombardie je oblastí, kde se soustřeďuje většina národní výroby elektřiny z vodních elektráren (25 % celkové výroby). V oblastech Valtellina a Valcamonica je soustředěno kolem 70 zařízení. A právě zde již vypršelo 20 koncesí. Ty, jejichž platnost již skončila, spravují společnosti A2a (7), Edison (10) a Italgen (3). Platnost těch, které spravuje společnost Enel, vyprší v roce 2029. Elektrárny představují dohromady hodnotu ve výši 15 miliard euro. Záměrem není privatizace. Majetek zůstane ve veřejných rukou a správa a údržba vodních elektráren budou zajištěny smluvně.

Budoucí koncesionáři, ať již italští nebo evropští, budou spravovat a starat se o údržbu elektráren po dobu 30 až 40 let. Ve výjimečných případech i 50 let v závislosti na navržených zdrojích.

Copasir (Parlamentní výbor pro bezpečnost země) považuje vodní energii za zdroj strategického významu. Především proto, že se jedná o energii vyráběnou z italských zásob, která může v případě rozvoje pomoci snížit závislost na dovozu pro uspokojení národních potřeb: v současné době je závislost na dovozu velmi vysoká, více než 75 %.

Vodní energie je v Národním integrovaném plánu v oblasti energetiky a klimatu (PNIEC) definována jako strategická s ohledem na dosažení emisních cílů pro roky 2030 a 2050, které znamenají transformaci energetického mixu. Na rozdíl od obnovitelných zdrojů s přerušovanou výrobou, jako jsou větrné a solární elektrárny, je modulovatelná a může zaručit úroveň skladování prostřednictvím přečerpávání, čímž se zvyšuje stabilita elektrické sítě. Do budoucna lze vodní energii využít také k výrobě zeleného vodíku: „čistého“ paliva, které může pomoci dekarbonizovat těžký průmysl a dopravu.

Příležitosti se skýtají především pro české firmy z oblasti vodního hospodářství, energetiky, životního prostředí a průmyslu. Tendry budou vypisovány na provoz vodních elektráren, nicméně doporučujeme sledovat webové stránky vypisovaných tendrů rovněž výrobcům turbín,  technologických a dalších zařízení pro vodní elektrárny. Pro získání více informací ohledně plánovaných tendrů se můžete obrátit na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: commerce_rome@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autorka: Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme