Tendry v Chorvatsku nabraly nový dech

Chorvatský trh se státními zakázkami nabral v posledních dvou letech nový dech. Dokazuje to nejen pozitivní hodnocení EU (Single Market Scoreboard), ale i růst počtu vypsaných tendrů od roku 2017, kdy vstoupila v platnost nová legislativa.Počet státních zakázek vzrostl meziročně z 11 tisíc v roce 2017 na 18 tis. v roce 2018 a růst pokračuje i v letošním roce. Zakázky tvoří 15 % HDP, což je 6,3 mld. eur. Není bez zajímavosti, že z hlediska objemu státních zakázek bylo 65 % vypsáno v Záhřebské župě, 5 % ve Splitské župě a pak následují další župy s mnohem menšími podíly. Podíl zahraničních firem je pouze devítiprocentní, z toho jsou neúspěšnější firmy z Číny (5,7 %, a to díky nedávnému obřímu tendru na výstavbu Pelješackého mostu), Slovinska (1,27 %), Rakouska (0,3 %), Nizozemska (0,29 %), Německa (0,19 %) a Česka (0,12 %).

Potěšitelné nejsou jen objemy, ale i pravidla. Zdá se, že trh se státními zakázkami v Chorvatsku vstupuje do nové éry, kde transparentnost a fair play pro všechny zúčastněné jsou jeho zcela běžnou součástí.

Všechny státní zakázky jsou zveřejňované elektronicky a v chorvatském jazyce v úředním věstníku Elektronički oglasnik javne nabave, který exkluzivně spravuje firma Narodne Novine. České firmy se na této elektronické platformě mohou zdarma zaregistrovat a dostávat informace podle svého výběru, například pokud nastanou změny u tendrů, o které se zajímají.

Na tomto portálu je k dispozici nejen tendrová dokumentace, ale slouží i ke vkládání nabídek a ke komunikaci se zadavatelem tendru. Celý proces je interaktivní a uživatel má proto v každém okamžiku zpětnou vazbu, že to, co do systému vložil, je správně. Po vložení údajů dostane firma potvrzení, že její nabídka je v pořádku a že byla přijata.

V Chorvatsku je stejně jako v mnoha jiných evropských zemích nejdůležitějším parametrem nabídky cena. Její váha při hodnocení tvoří 90 %, ostatní kritéria pak jen 10 %. České firmy mají v tomto ohledu nepochybně komparativní výhodu před firmami z Rakouska, Německa a Nizozemska, které dlouhodobě dominují chorvatskému trhu, protože jsou schopné nabídnou relativně vysokou kvalitu za konkurenceschopnou cenu.

Vyhodnocení tendrů může trvat různě dlouho, v lepším případě tři až čtyři měsíce, v horším případě, kdy se jedna nebo více firem odvolává nebo podává stížnost, až dva roky. Stížnosti se řeší opět elektronicky na portálu státních zakázek.

Trh se státními zakázkami v Chorvatsku může být zajímavou příležitostí, je ale třeba si uvědomit, že je spojen i s řadou překážek jako je jazyková bariéra, neznalost zákonů, odlišné podnikatelské prostředí, kultura, zvyklosti apod. Základním předpokladem úspěchu jsou proto nejen aktuální informace, kvalitní výrobek či služba a konkurenceschopná cena, ale především spolehlivý místní partner.

Dodatečné informace a kompletní přehled lze získat nejen na stránkách úředního věstníku, ale také na webových stránkách Státní komise pro dohled nad státními zakázkami. České firmy se mohou seznámit se základními a praktickými informacemi fungování trhu se státními zakázkami na webové stránce, která je i v češtině.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Chorvatsko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme