Termín Expo 2020 se asi posune

S ohledem na celosvětovou pandemii zapříčiněnou šířením nákazy COVID 19 je ohroženo letošní konání Všeobecné světové výstavy – EXPO 2020 Dubai. 30. března proběhlo jednání mezi zástupci vystavovatelských zemí včetně ČR v rámci tzv. Steering Commitee tedy řídícího výboru EXPO 2020 s organizátorem výstavy, při kterém byla diskutována možnost odložení výstavy o jeden rok.

Tento krok navrhují některé členské státy, které jsou významně zasaženy nákazou COVID 19. EXPO 2020 má začít dne 20. 10. 2020 a skončit 10. 4. 2021. Definitivně by se mělo rozhodnout nejpozději do konce května, do této doby by mělo dojít k hlasování na valném shromáždění členských států BIE. Pro rozhodnutí o odložení výstavy je zapotřebí 2/3 hlasů.

Organizátor EXPO 2020 má nyní v úmyslu navrhnout a projednat s BIE možnost pořádat EXPO v datech 1. 10. 2021 až 31. 3. 2022. O této možnosti se bude jednat na virtuální konferenci dne 21. 4. I pro případ změny termínu konání vláda SAE žádá o povolení nadále používat značku „EXPO 2020 DUBAI“.

Více informací:

Web české účasti na EXPO

Oficiální web EXPO 2020

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme