Termín pro odevzdání přehledů pro sociálku a pojišťovny je za dveřmi

Podnikatele čeká po přiznání k dani z příjmu další povinnost. Nejpozději do 2. května 2019 musejí vyplnit a odeslat své zdravotní pojišťovně a ČSSZ přehledy o loňských příjmech a výdajích.

Přehledy musíte zdravotní pojišťovně respektive České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) odeslat nejpozději měsíc po podání daňového přiznání. Nejzazší termín letos připadá na čtvrtek 2.5.

Pouze ti podnikatelé, kteří mají ze zákona povinný audit, případně jim přiznání k dani z příjmu vyplňuje daňový poradce, mají dostatek času – v roce 2019 do 1. srpna. Tuto skutečnost ovšem musejí zdravotní pojišťovně i ČSSZ oznámit do konce čtvrtého kalendářního měsíce. 

Ti, jejichž příjmy nedosáhli v loňském roce 15 tisíc korun, sice nemají povinnost podávat daňové přiznání, odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se ale nevyhnou. Mohou nicméně příslušné vyplněné formuláře doručit později.

„U podnikatelů, kteří povinnost daňové přiznání podat nemají, je pro podání přehledu v oblasti zdravotního pojištění stanovena speciální lhůta do pondělí 8. dubna 2019 (u VZP) a v oblasti sociálního zabezpečení do 31. července 2019,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco. Více si přečtěte v textu Živnostníci zaplatí vyšší zálohy na sociální a zdravotní pojištění na BusinessInfo.cz.

Plátci paušální daně musejí nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po odevzdání přehledu, správě sociálního zabezpečení doložit protokol o platbě daně paušální částkou.

Formuláře můžete doručit osobně na pobočku zdravotní pojišťovny nebo poslat poštou. Většina zdravotních pojišťoven umožňuje i elektronické podání. Přesnější informace a návod, jak postupovat, najdete na webu své pojišťovny (viz níže).

Daňové formuláře a přehledy pro daň z příjmů za rok 2018

Daňové formuláře fyzické osoby (FO)

Daňové formuláře právnické osoby (PO)

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Přehledy pro zdravotní pojišťovny (ZP):

VZP ZPMV ČPZP

OZP VOZP ZP Škoda RBP

Pozor na vysoké pokuty

Zdravotní pojišťovna vám za neodevzdání přehledu může udělit pokutu ve výši 50 tisíc korun. ČSSZ ukládá opozdilcům pokutu až dvacet tisíc. Pokud svou povinnost nesplní ani na následnou výzvu, hrozí jim až stotisícová sankce.

Obě instituce ovšem nejprve na případné pochybení upozorní a dají hříšníkovi čas na nápravu. Rozhodnutí o postihu je navíc plně v kompetenci ČSSZ či zdravotní pojišťovny a v praxi často (na rozdíl od sankcí za neplacení záloh na pojistné) netrestají vůbec. Na to ovšem nemohou OSVČ spoléhat.

Pokud vám ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna oznámí, že máte na pojistném nedoplatek, jste povinni jej uhradit do osmi dnů od odevzdání přehledů. Pozor! Za den splatnosti se považuje den, kdy má příslušná instituce peníze na účtu. Dluh je možné zaplatit v pokladně ČSSZ či zdravotní pojišťovny v hotovosti. Pokud ovšem převádíte peníze z vašeho účtu – ať už přes internetbanking nebo při návštěvě vaší banky, poukažte je na stejný účet, na který v průběhu roku posíláte pravidelné zálohy. Stejný je i konstantní a variabilní symbol.

Jestliže vznikne vůči ČSSZ či zdravotní pojišťovně přeplatek, může ho OSVČ využít na úhradu nových záloh. Pokud chce peníze dostat zpět, musí si podat písemnou žádost.

Podnikatelé a zástupci firem, kteří mají datové schránky (DS), sice musejí podávat daňová přiznání elektronickou formou, u ČSSZ ale tato povinnost neplatí. I majitelé DS tedy mohou odevzdat přehledy v papírové podobě či vyplnit na webu on-line formulář. Podnikatel navíc může elektronické podání vyplnit přímo na pobočce ČSSZ, kde mu s ním pomůže některý z úředníků.

V letošním roce došlo k výrazné úpravě výše minimálních záloh na zdravotní i sociální pojištění a změnily se i termíny, dokdy je nutné zálohy zdravotním pojišťovnám i ČSSZ platit. Podrobnosti si přečtěte v článku Živnostníci si připlatí. Zálohy na pojistné rekordně vzrostou na BusinessInfo.cz.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme