Test: Rychlý mobilní internet zatím mnohde nefunguje, situace se ale lepší

Podnikatelé, kteří potřebují být připojení i mimo firmu, by si měli vyzkoušet, jak funguje mobilní internet v lokalitách, kde ho potřebují využívat nejčastěji. Sliby operátorů se totiž většinou s realitou značně rozcházejí.Rozesmátý mladík s notebookem na klíně surfující před horskou chatou bezstarostně po internetu. Takový obraz fungování mobilního datového připojení znají tuzemští zákazníci zatím hlavně z reklam. Realita dosud nedávala většině zákazníků k úsměvu důvod, mobilní připojení je totiž v mnoha oblastech mimo velká města stále velmi pomalé či nedostupné. Ukázal to i test portálu BusinessInfo.cz, který prověřoval fungování datového spojení u tří největšíchc operátorů: O2, T-Mobile a Vodafone.

Test vznikl na základě reklamní nabídky společnosti O2 autorovi článku. Nepřesvědčivé fungování mobilního internetu vedlo k rozhodnutí otestovat také další dva operátory. Testy se uskutečňovaly od září 2014 do počátku ledna 2015. Původní záměr otestovat všechny operátory najednou se nezdařil vzhledem k tomu, že dva ze tří operátorů opakovaně dodali nefunkční sady pro testování.

V jednom případě se zablokovanou SIM kartou, ve druhém případě SIM kartu nekompatibilní s dodaným modemem. A tak namísto jednorázového testu na sklonku léta mrznul autor ještě počátkem ledna v opuštěných a nevytápěných rekreačních zařízeních.

Test si nedělal ambice zjistit plošnou kvalitu pokrytí území ČR rychlým internetem. Tu zachycují například stránky Českého telekomunikačního úřadu. Měřil kvalitu připojení ve třech konkrétních, modelových lokalitách. Velká část podnikatelů totiž potřebuje mobilní připojení právě na místech, kam pravidelně jezdí s rodinou, za příbuznými nebo kudy jezdí na schůzky či do firmy.

Kvalita je výborná, tvrdí operátoři. Realita pokulhává

Test internetuTest odstartovala telefonická nabídka rychlého internetu. Protože autor článku o připojení již nějaký čas uvažoval, zeptal se, jaká je kvalita signálu ve třech konkrétních oblastech, kde by připojení potřeboval využívat nejčastěji. Na železniční trase mezi Kolínem a Prahou, v rekreační oblasti Černíny na Kutnohorsku a v chalupářské oblasti Veselí na Šumpersku.

Když operátorka O2 na lince oznámila, že ve všech třech oblastech je výborná kvalita signálu, následovala objednávka služby. Jenže realita byla výrazně jiná. Z obou rekreačních lokalit bylo problémem odeslat byť jediný e-mail bez přílohy nebo zobrazit webovou stránku. Jinými slovy, služba se prakticky nedala využívat.

Po určitém čase se ozvala s telefonickou nabídkou mobilního připojení pracovnice Vodafone. Při dotazu na tři konkrétní lokality opět konstatovala, že kvalita signálu v daných oblastech je velmi dobrá. Po zkušenosti s nabídkou O2 jsme tentokrát chtěli potvrzení o dostupnosti a kvalitě zaslat na e-mail.

Operátorka Vodafone to opakovaně přislíbila, nicméně žádné údaje nezaslala. Až při další žádosti nás odkázala na mapu pokrytí území ČR signálem, která je však značně schematická a údaje pro konkrétní místo z ní vyčíst nelze. Proto jsme placenou službu odmítli a vyžádali jsme si testovací sadu na tiskovém oddělení Vodafone. Stejně jsme postupovali i v případě T-Mobile.

Test ukázal obrovské rozdíly

Samotný test sestával z měření objemu stažených dat. Měřili jsme, jak rychle se stáhne 3,5 megabyte MB dat, což je přibližně objem, který by měla starší síť třetí generace (3G) stáhnout za vteřinu. Dále jsme měřili objem dat stažených po deseti minutách a po hodině. Na železnici jsme si všímali hlavně velkých „děr“ v pokrytí.

Testování prokázalo to, na co si v České republice zákazníci dlouhodobě stěžují: špatnou dostupnost kvalitního pokrytí mobilními daty mimo velká města. Namísto LTE či alespoň 3G signálu byl ve velké části lokalit dostupný jen pomalý EDGE. Například v lokalitě Veselí, kde operátor O2 sliboval kvalitní pokrytí, se rychlost příjmu dat občas pohybovala jen kolem 1 kbit/s.

Jak dopadlo porovnání operátorů? Nejlépe v našich třech konkrétních lokalitách uspěl T-Mobile. V lokalitě Veselí stáhl T-Mobile 3,5 MB dat za 2 minuty a 24 vteřin. Vodafone v čase 3:38 a O2 za 16 minut a 35 vteřin. Po hodině stáhl T-Mobile 89,6 MB, Vodafone 37,4 MB a O2 pak 10,83 MB.

Lokalita Veselí
  3,5 MB stažené za: po hodině staženo:
O2 16 minut a 35 vteřin 10,83 MB
Vodafone 3 minuty a 34 vteřin 37,4 MB
T-Mobile 2 minuty a 24 vteřin 89,6 MB


Podobně v lokalitě Černíny stáhl T-Mobile po hodině 1,26 gigabyte (GB) a O2 zvládl 38,30 MB. Vodafone nebylo možno hodnotit, protože ztratil v průběhu testu signál a přes veškerou snahu i opakování testu v jiných dnech se nepodařilo spojení v daném místě znovu navázat. Lze porovnat jen údaj po deseti minutách, kdy T-Mobile stáhl 198 MB, O2 4,76 MB a Vodafone 0,77 MB.

Lokalita Černíny
  po 10 minutách staženo: po hodině staženo:
O2 4,76 MB 38,30 MB
Vodafone 0,77 MB ztratil v průběhu testu signál
T-Mobile 193 MB 1,26 GB

Asi nejlépe ilustruje rozdíl v kvalitě připojení rychlost stažení 3,5 MB dat. V lokalitě Černíny to T-Mobile zvládl za sekundu a půl, O2 to trvalo 8 minut a 4 sekundy a Vodafone ztratil signál, aniž se mu podařilo 3,5 MB stáhnout.

Ale ani zde nebylo pokrytí bez problémů. I nejlepší T-Mobile „spadl“ na několik desítek vteřin z rychlého LTE do EDGE signálu a na několik okamžiků se spojení zcela přerušilo, přestože se notebook po celou dobu nehnul z místa.

Velké rozdíly ukázal také test na železničním spojení. Tam na různých místech ukazovala kvalita signálu rozdílné hodnoty. Největší rozdíl byl patrný v Klánovicích, kde má většina operátorů problémy s pokrytím signálu na hlavním koridoru. Zatímco u O2 a Vodafone na dlouhém úseku kvalita signálu spadla na 0 kbit/s, T-Mobile zde dosáhl rekordní hodnoty ze všech tří měřených lokalit, a to 30,3 MB za sekundu. Obecně však není kvalita pokrytí všech tří operátorů v úseku Kolín – Praha valná a pro souvislou práci je naprosto nedostatečná.  

Železniční spojení Kolín – Praha: Lokalita Klánovice
O2 0 kbit/s
Vodafone 0 kbit/s
T-Mobile 30,3 MB/s

Teprve LTE znamená požitek z internetu

Test potvrdil, že teprve LTE internet přináší dostatečně kvalitní signál pro běžnou práci na internetu, stahování e-mailů a podobně.  A že podnikatelé, kteří kvůli děravému pokrytí 3G sítí v České republice na tento typ služeb zanevřeli, by s nástupem LTE měli dát mobilnímu internetu ještě šanci. Vždy je však třeba vyzkoušet pokrytí daného operátora v lokalitách, kde se předpokládá využití této služby nejčastěji.

Test ukázal také úskalí střídavého používání několika mobilních služeb na jednom zařízení. To mohou někteří podnikatelé využívat v případě, že jeden operátor má kvalitní připojení v jedné a druhý v jiné lokalitě.

Problémy, které při tomto způsobu použití vznikají, jsou způsobeny tím, že se jednotlivé programy ovládající mobilní spojení daných operátorů „perou“ o to, který z nich bude pro správu připojení primární, přičemž se ostatní programy pokouší různě blokovat a omezovat. A tak například po zasunutí USB modemu připojení od Vodafone je třeba někdy složitě pátrat, zda službu spustit z programu pro T-Mobile či O2, jindy se načte připojení u správného operátora bez problémů.

Dalibor Dostál  

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme