Texas může být pro exportéry vstupní branou na americký trh

Texas je svou rozlohou druhým největším státem Spojených států amerických. Stejnou příčku zaujímá i co do počtu obyvatel a se svými 30 miliony obyvatel je v závěsu za nejlidnatějším státem USA Kalifornií.

Texaská ekonomika v roce 2022 dosáhla zhruba 2 bilionů amerických dolarů a svou velikostí se přibližně rovná ekonomikám Kanady, Itálie nebo Brazílie. Pracovní síla dosahuje téměř 15 milionů obyvatel.

Ilustrační fotografie

Texas je také největším exportérem v rámci Spojených států. Vloni vývoz vystoupal na 375 miliard USD. Texas v posledních letech láká velkou řadu nejen amerických firem na svou příznivou daňovou politiku. Ve státě je nulová daň z příjmu. V posledních letech do Texasu přesídlila řada významných amerických společností ze sousední Kalifornie.

Ve státě Texas se také nachází jedna z největší komunit Čechoameričanů. Přes milion obyvatel státu se hlásí ke svým českým kořenům a čeština byla také jedním ze čtyř jazyků, ve kterých byla v roce 1876 sepsána texaská ústava. Napříč celým státem existuje řada krajanských spolků organizujících řadu kulturně společenských setkání.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Dallas, Houston, San Antonio, Austin

Hlavními ekonomickými centry Texasu jsou města Dallas, Houston, Austin a San Antonio. Hlavní město Austin je jedním z nejrychleji rostoucích technologických center USA. V budoucnu by se tak mohlo stát hlavním místem produkce mikročipů a polovodičů, jejichž výrobu se snaží v poslední době Spojené státy přitáhnout zpět do země, a to i prostřednictvím přijaté legislativy, jako je „Chips and Science Act“ – zákon schválený v srpnu roku 2022.

Dallas a jeho dvojče Fort Worth jsou centrem amerického obranného průmyslu. V této metropolitní oblasti, která je domovem bezmála 8 milionů Američanů, mají výrobu přední světoví hráči, jako jsou Lockhead Martin, Bell nebo L3Harris. Jedná se o čtvrtou ekonomicky nejvýkonnější oblast v rámci USA.

Ilustrační fotografie

Největší texaské město Houston je známo díky svému středisku NASA a výcviku astronautů. Páteří ekonomiky je však energetika, a především ropný a plynárenský průmysl. Mezi další rostoucí sektory patří zdravotnictví, technologie a komerční průzkum vesmíru. Nadále však Houston zůstává hlavním městem energetiky. Okolo 40 % místní ekonomiky je přímo či nepřímo provázáno s ropným a plynárenským průmyslem. Významný terminál na zkapalnění zemního plynu se nachází jen v hodinu vzdáleném městě Corpus Christi, které je jedním z devíti terminálů v USA.

San Antonio, rostoucí město s diverzifikovanou ekonomikou, se orientuje především na finanční služby, zdravotní péči, cestovní ruch a technologický sektor, ve kterém zažívá boom oblast kyberbezpečnosti. V centru města jsou různá lékařská zařízení, výzkumná centra a prominentní vzdělávací instituty. Město má velkou, vysoce vzdělanou, silně bilingvní pracovní sílu, která denně roste díky novým absolventům a vysoké imigraci z jiných států. Nabízí také dostupnější bydlení a relativně nízké životní náklady pro zaměstnance.

Město podporuje růst a investice v celé řadě odvětví, například v letectví, obnovitelné energii, informačních technologiích či ve výrobě a biovědě. V minulém roce San Antonio zahájilo pracovní iniciativu zaměřenou na rozšíření svého letiště a zabývá se vylepšeními infrastruktury. Zároveň byla zahájena inciativa Ready to Work, která má zvýšit kvalifikaci pracovní síly. V loňském roce také byla schválena řada opatření na podporu veřejné bezpečnosti, financování mostů a dalších cest, výstavbu parků a dalších.

Ilustrační fotografie

Robustní stimuly ekonomického rozvoje

Ve srovnání s jinými státy jsou stimuly pro ekonomický rozvoj v Texasu robustní. Stát se neustále snaží podporovat diverzifikovaný rozvoj průmyslu, aby udržel prosperující mix obchodních podniků. Například Texas Enterprise Fund (TEF) je jedním z největších fondů svého druhu v zemi a je vhodný pro firmy, jejichž projekty přispívají významnými kapitálovými investicemi a pracovními místy do státní ekonomiky.

Společnosti, které uvažují o otevření nebo rozšíření své firmy v Texasu mohou využít konkurenceschopné granty založené na výkonu. K dispozici jsou další pobídky pro financování velkých akcí, iniciativy univerzitního výzkumu, vytváření pracovních míst, vývoj nových produktů, školení dovedností a vzdělávání pro přemístění zaměstnanců a jejich rodin (pravidelně je aktualizován seznam výhodných programů).

Finanční pobídky

Společnosti, které se přesouvají nebo expandují v Texasu, mohou mít nárok na půjčky založené na aktivech, půjčky s pákovým efektem nebo dluhopisy osvobozené od daně. Některé z nejoblíbenějších možností zahrnují:

  • The State of Texas Industrial Revenue Bond Program
  • Product Development & Small Business Incubator Fund
  • Texas Military Value Revolving Loan Fund
  • Grants

Mnoho typů grantů je k dispozici komunitám v Texasu, určitým institucím vysokoškolského vzdělávání v Texasu a podnikům, zejména:

  • Defense Economic Readjustment Zone Program (DEAAG)
  • Governor’s University Research Initiative (GURI)
  • A další

Nejvíce pobídek spravuje Ministerstvo financí ekonomického rozvoje.

Ilustrační fotografie

Příznivé podnikatelské prostředí

Texas přináší spoustu příležitostí jak pro nové firmy, tak pro podnikatele, kteří sem svou firmu chtějí přesunout. V Texasu je možné získat mnoho výhod, jako jsou ochrana majetku a daňové výhody od státu. Nastavení státu je velmi pro-podnikatelské a nesnaží se podnikům stát v cestě, ba naopak podnikatelské komunitě nabízí obrovskou podporu. Výhodou také je, že stát nabízí pravidla, ve kterých se lze snadno orientovat, což usnadňuje zahájení podnikání nebo přechod do státu.

Texas nabízí nejen zjednodušené státní předpisy, ale také chrání vlastníky a majetek podniku. Pokud podnik v Texasu prochází soudním sporem, soud se nesmí dotknout členů, vlastníků nebo osobního majetku podniku. Texas také chrání jméno nebo titul společnosti tím, že nedovolí žádné jiné společnosti nebo podniku je kopírovat. Zahájení podnikání v Texasu má také určité daňové výhody. V Texasu se totiž provozní náklady a různé výdaje související s obchodní činností odečítají od zisku nebo hrubých výnosů společnosti.

Podnikatelé si také mohou odečíst částku rovnající se odpisům jejich majetku a zahrnout je do části rozvahy společnosti. Další podnikatelsky příjemnou vlastností Texasu je jeho ekonomická rozmanitost. Majitelé firem mají možnost si vybrat z celé řady různých oborů a odvětví, přičemž rostoucí a prosperující trh má dostatek prostoru pro zdravou konkurenci. Prostředí Texasu velmi podporuje podnikatelskou komunitu a firmy zde mohou stavět na úspěchu ostatních. Může tak sloužit jako vstupní brána pro české firmy, které zvažují svoji expanzi na americký trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Jan Hladík, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme