Těžba v pákistánských dolech a nový zákon o ochraně zahraničních investorů

Pákistán má velký nevyužitý potenciál v těžebním průmyslu, zejména v oblasti nerostných surovin, jako jsou uhlí, měď, zlato a chromit. V roce 2021 byla odhadovaná hodnota zásob nerostných surovin 1,5 bil. USD.

Pákistán disponuje rozsáhlými ložisky uhlí, mědi, zlata a chromitu a dalších nerostných surovin, které představují významnou příležitost pro těžební společnosti, aby vstoupily na místní trh. S rychlým růstem průmyslového a energetického odvětví se v Pákistánu zvyšuje poptávka po nerostných surovinách, což představuje příležitost pro zahraniční společnosti, aby tuto poptávku uspokojily.

Ilustrační fotografie

V porovnání s jinými zeměmi jsou náklady na pracovní sílu v Pákistánu relativně nízké, což představuje výhodu pro těžební společnosti, které chtějí snížit své provozní náklady. V těžebním odvětví mají české společnosti příležitost.

V roce 2021 se produkce uhlí odhaduje na 9 mil. tun. Podle ministerstva energetiky má země zásoby více než 185 mld. tun uhlí (značná část je odhadována), především v oblasti Thar v provincii Sindh. V posledních letech Pákistán zahájil několik projektů těžby uhlí, včetně uhelného bloku Thar II, který by měl produkovat více než 3 mil. tun uhlí ročně. Pákistán značně zaostává v porovnání s dalšími asijskými zeměmi, přičemž potenciál není zcela využit.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

V roce 2021 Pákistán vyprodukoval přibližně 22 000 tun mědi, což z něj činí jednoho z největších producentů mědi v regionu. Pákistán má k roku 2021 odhadované zásoby mědi ve výši 2,5 mil. tun, přičemž největší ložiska se nacházejí v provincii Balúčistán.

Pákistán v roce 2021 vytěžil přibližně 2 mil. tun železné rudy, přičemž významné zásoby vysoce kvalitní železné rudy se nacházejí v provincii Balúčistán. Pákistán má významné zásoby železné rudy, které se k roku 2021 odhadují na 1,1 mld. tun. Největší ložiska železné rudy se nacházejí v provincii Balúčistán.

Země v roce 2021 vyprodukovala přibližně 3 tuny zlata, přičemž významná ložiska zlata se nacházejí v severní oblasti země. Pákistán má významný potenciál zásob zlata, který se v roce 2021 odhaduje na 140 tun. Největší známá ložiska zlata se nacházejí v severní oblasti země, včetně okresů Hunza a Čitrál.

Ilustrační fotografie

Pákistán má značné zásoby vápence, jejichž odhadované zásoby k roku 2021 přesahují 90 mld. tun. Největší zásoby vápence se nacházejí v provincii Paňdžáb. Tyto statistiky poukazují na značný potenciál pro investice do těžebního odvětví v Pákistánu, který disponuje velkou a rozmanitou škálou nerostných surovin a příznivějším investičním prostředím.

Reko Diq, lokalita, která se nachází v Balúčistánu, je považována za jedno z největších nevyužitých ložisek mědi a zlata na světě. Jeho zásoby se odhadují na více než 5,9 mld. tun. Před třiceti lety tu začala těžit kanadská firma Barrick Gold v rámci společného podniku TCC, která ale několik let vedla spor s pákistánskou vládou. Případ projednával rozhodčí tribunál pod záštitou Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID). Ten usoudil ve prospěch kanadské firmy a vedlo to k novému zákonu o ochraně investic.

Pákistánská vláda v prosinci 2022 zavedla nový zákon o podpoře a ochraně zahraničních investic, který má chránit zahraniční investory před zbytečnými soudními řízeními a dalšími potížemi. Podle odhadu společnosti TCC činí roční zisk z dolů přibližně 1,14 mld. USD v případě mědi a 2,5 mld. USD v případě zlata, celkem tedy 3,64 mld. USD ročně.

Měděný a zlatý důl Saindak se nachází v Balúčistánu a je považován za jeden z největších dolů na měď a zlato v zemi. Jeho zásoby se odhadují na více než 400 mil. tun mědi. Projekt vykázal zisk o 74,7 mil. USD za rok 2021.

Uhelné pole Thar se nachází v Tharparkaru v provincii Sindh, a je jedním z největších uhelných ložisek na světě a jeho zásoby se odhadují na více než 175 mld. tun uhlí. Pákistán má významná ložiska chromitu, zejména v Balúčistánu, kde se odhadují zásoby chromitové rudy na více než 2 mld. tun. Významná jsou také ložiska mramoru a žuly, zejména v provinciích Chajbar Pakhtúnchvá a Balúčistán.

Ilustrační fotografie

Tyto těžební lokality vykazují významný potenciál pro zahraniční společnosti, které chtějí v Pákistánu proniknout do těžebního průmyslu. Zahraniční společnosti mohou uzavřít společný podnik s místní společností, aby využily těžební potenciál v Pákistánu. To zahrnuje uzavření dohody o partnerství s místní společností, která má zkušenosti v těžebním odvětví a dobře zná místní předpisy a tržní podmínky. Náležitě se musí zaregistrovat u příslušných úřadů, jako je Pákistánská komise pro kontrolu cenných papírů (SECP) a Pákistánská státní banka (SBP). To zahrnuje poskytnutí informací o společnosti, jejích ředitelích a akcionářích a získání potřebných povolení a osvědčení.

Nový zákon o zahraničních investicích (podpora a ochrana) v Pákistánu z roku 2022 je právní předpis, jehož cílem je přilákat a podpořit zahraniční investice v Pákistánu. Zákon stanoví právní rámec pro zahraniční investice v Pákistánu, včetně ustanovení o ochraně zahraničních investic, mechanismů řešení sporů a pobídek pro zahraniční investory.

Hlavními cíli zákona jsou: zajistit stabilní a předvídatelný právní rámec pro zahraniční investice v Pákistánu, rovné zacházení se zahraničními a domácími investory a chránit práva zahraničních investorů, podpořit zahraniční investice do prioritních odvětví, jako je energetika, infrastruktura a technologie, zlepšit transparentnost a účinnost investičního procesu a zkrátit dobu a náklady spojené se získáváním povolení a licencí, posílit mechanismus řešení sporů pro zahraniční investory a zajistit spravedlivý a nestranný systém řešení sporů mezi zahraničními investory a vládou. Přijetí zákona bude mít pozitivní dopad na zahraniční investice v Pákistánu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Islámábádu (Pákistán). Autor: Václav Jílek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Pákistán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme