Těžební sektor v Kolumbii a jeho velké investice do infrastruktury

Přibližně 11,7 milionu USD určily firmy těžebního průmyslu na investice do infrastruktury v regionech, kde operují.

Těžební společnosti iniciují pomoc při rozvoji v krajinách své působnosti. Například v Santanderu bylo od roku 2016 realizováno 24 projektů, jako přestavba kostela, rozšíření místní školy, instalace přípoje k plynu, pomoc s kanalizací a dalších v hodnotě přes 3,6 milionu USD. V oblasti Antioquia společnost Continental Gold investovala například do postavení akvaduktů, zlepšení silnic, nemocnic či vesnických vzdělávacích center.

Za posledních 5 let se jedná o více než 1,7 milionu USD. Podle Luise Menesese, CEO Continental Gold Colombia, je povinností společností nejen udržitelná těžba, ale i zlepšení života a přidání hodnoty danému regionu. Dále například společnost Drummond přispěla na konstrukci škol, parků či kostelů ve vesnických oblastech, celkově mezi roky 2014 a 2018 v hodnotě přes 1,7 milionu USD. Investice těžebních společností jsou velmi ceněné, obzvlášť pokud k nim dochází v oblastech, kam ne vždy dosáhne případná pomoc státu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: Portafolio.co

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme