Těží se stále více zdrojů, recykluje se ale jen devět procent

Lidstvo spotřebovává stále více přírodních zdrojů. Množství vytěžených surovin přesáhlo 100 miliard tun za rok. Recykluje se jen necelých devět procent materiálů a surovin.

Těžba minerálů, fosilních zdrojů, rud a dalších materiálů stoupá. Recyklace v globálním měřítku naopak klesá. Vyplývá to ze zprávy think tanku Circle Economy.

Autoři zprávy varují, že pokud se tento trend nepodaří změnit, hrozí kolaps současné globální ekonomiky. Spotřeba materiálů a zdrojů se od roku 1970 do roku 2017 zvýšila čtyřikrát. To znamená, že roste rychleji než populace, jež se zdvojnásobila.

Za poslední dva roky spotřeba zdrojů globálně rostla o osm procent, podíl recyklace se ale snížil z 9,1 procenta na 8,6 procenta. V průměru každý člověk na planetě spotřebuje ročně 11,3 tuny surovin. Zpráva byla zveřejněna v souvislosti se začátkem ekonomického fóra v Davosu.

„Hrozí nám globální katastrofa, pokud budeme pokračovat v přístupu ke zdrojům, jako by byly neomezené,“ obává se ředitel organizace Circle Economy Harald Friedl.

„Vlády musí urychleně přijmout řešení v rámci cirkulární ekonomiky, pokud chceme dosáhnout vysoké kvality života pro deset miliard lidí, které tu budou v polovině století žít,“ dodal. V opačném případě hrozí destabilizace celé planety.

Hlavní autor zprávy Marc de Wit upozornil na to, že současná populace stále zvyšuje těžbu nerostných surovin. „To nemůžeme dělat donekonečna. Náš hlad po nově vyrobených materiálech musí být zastaven.“

Zpráva konstatovala, že v roce 2017 lidstvo spotřebovalo 100,7 miliardy tun surovin. Největší část tvoří minerály: 50,8 miliardy tun. Na plodiny a stromy připadalo 24,6 miliardy tun, na fosilní zdroje 15,1 miliardy tun. Rudy tvořily 10,1 miliardy tun.

Většina zdrojů byla spotřebována v sektoru stavebnictví, celkem to bylo 38,8 miliardy tun. Jedná se hlavně o stavební materiály – písek, cement, štěrk a jíly. Potravinářský sektor spotřebuje 21,3 miliardy tun. Třetina surovin skončí na skládkách, pouze necelých devět procent surovin je recyklováno.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí
• Témata: Oborové statistiky
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme