Thajcům s duševními problémy pomáhá aplikace českých vývojářů

Nemohl se dovolat na první pomoc, tak se spojil s českými ajťáky a stvořili aplikaci. Funguje mimo jiné i na bázi takzvaného peer consultingu, kdy propojuje lidi s akutním duševním problémem s těmi, kteří nemoc v minulosti sami překonali.

Aplikace pomáhá v Thajsku i jinde tisícům uživatelů. Peer consulting je v medicíně, psychologii i sociální práci využívaná metoda, jejíž předností je mj. překonání bariéry strachu, studu či nedůvěry nemocných.

Aplikace pomáhá v Thajsku tisícům uživatelů (Foto: Shutterstock)

„Peer podpora je založena na hodnotách a principech, které plně respektují člověka se zkušeností s duševním onemocněním,“ uvádí materiál Ministerstva zdravotnictví ČR s tím, že dle zahraničních zdrojů jde o velmi účinnou intervenci, která přináší benefity jak nemocnému, tak poskytujícímu konzultantovi.

Aplikace českých vývojářů SATI funguje tak, že uživatelé jednoduše anonymně zvolí registrovaného a proškoleného posluchače, který jim je schopen v krizovém momentu poradit a případně je navést k odborné pomoci.

Vzdělávání a zaměstnávání peer konzultantů v zahraničí a v ČR

„Aplikaci jsme vyvíjeli primárně pro anglicky mluvící trh a pro Thajsko, odkud přišel prvotní nápad. Je určená pro lidi, kteří se cítí osamělí, mají nějaký psychický problém, strach, úzkosti a chtějí jej anonymně probrat s proškoleným posluchačem,“ popisuje Petr Vobecký ze společnosti edgy.digital. Aplikace je zdarma ke stažení na běžných platformách.

Dovolat se na krizovou linku? V zahraničí to může být problém

Lidé mají na výběr, jestli chtějí být uživatelem, či se stát posluchačem. V druhém případě jsou proškoleni, aby dokázali správně reagovat a naslouchat.

„Musí být mimo jiné schopni propojit uživatele dál směrem k profesionální pomoci, pokud to situace vyžaduje,“ vysvětluje Petr Vobecký s tím, že aktuálně už má aplikace přes 11 tisíc uživatelů a více než tři stovky posluchačů. Projekt podle něj nemá ambici nahrazovat zavedené linky důvěry a krizové pomoci.

„Peer consulting je první rychlá pomoc, když jiné způsoby nefungují nebo nejsou v dosahu,“ doplňuje. Dodává též, že v zahraničí mnohdy nebývá snadné se na linky dovolat, což byl právě případ zakladatele platformy SATI.

Sanju ‚Amorn‘ Sachamuneewongse sám trpěl duševním onemocněním a bylo pro něj složité dostat se v Thajsku k jakékoli pomoci. Na základě této zkušenosti přišel s nápadem na aplikaci. Její ovládání je velmi jednoduché, v případě, že se uživatel chce spojit s posluchačem, zmáčkne tlačítko a aplikace sama vybere z přihlášených posluchačů příjemce hovoru.

Sati znamená všímavost či uvědomování

Samotné slovo „Sati“ pochází z buddhistické komunity a do angličtiny je převáděno jako mindfulness, česky všímavost, bdělost nebo také uvědomování.

Peer consulting, kdy lidé, kteří mají sami za sebou psychické onemocnění, vyhoření nebo léčbu závislosti, poskytují konzultace aktuálně nemocným, je v zahraničí poměrně rozšířený způsob zapojení těchto lidí do pomoci nemocným. V České republice aktuálně probíhá snaha o zvýšení ndostupnosti tohoto druhu podpory a plány na její širší zavedení jsou součástí Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020 – 2030.

• Teritorium: Česká republika | Thajsko
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme