Thajsko je zemí úsměvů i královstvím peněz

Pro řadu lidí Thajsko i dnes představuje především exotickou dovolenou na nádherných plážích, oblíbenou pikantní kuchyni či nikdy nekončící pouliční ruch a hektický noční život v Bangkoku, na Phúketu nebo v Pattayi.

Trochu ve stínu zájmu pro české podnikatele však stále zůstává jeho nesmírný ekonomický potenciál, který již stačilo objevit mnoho asijských firem (z Japonska, Singapuru a Číny), ale také obchodních partnerů z Evropy (z Nizozemska či Německa) i jiných konců světa.

Ilustrační fotografie

Pokud váháte, jestli je dobrý nápad zde investovat čas a peníze do dalšího rozvoje svého podnikání, zkuste navštívit některé z bangkockých luxusních obchodních center nebo si třeba vyjeďte na podvečerní drink do jednoho z mnoha vyhlášených střešních hotelových barů, odkud můžete pozorovat okouzlující panorama „andělské“ metropole s jejími nesčetnými mrakodrapy při západu slunce. Právě zde na vás určitě dýchne mimořádný zájem a zápolení Thajců o bohatství, luxus, výhodné obchodní příležitosti a prosperující byznys.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Ekonomický tygr na vodítku

Thajsko je druhou největší ekonomikou v jihovýchodní Asii (po Indonésii) a také jedním z nejvýznamnějších exportérů průmyslových výrobků na světě včetně elektroniky či automobilů. V posledních letech však rozvoj hospodářství pouze stagnoval (růst těsně nad 1,5 %), zejména kvůli propadu incomingového cestovního ruchu, který běžně přispívá do hrubého domácího produktu zhruba 20 % ročně. Varovné zpomalení domácí ekonomiky ještě před pandemií bylo způsobeno postupnou ztrátou thajské konkurenceschopnosti vůči ostatním zemím regionu – růstem nákladů na pracovní sílu a posilováním domácí měny.

Zdroje thajského bohatství historicky spočívají v tvrdé práci původních čínských přistěhovalců, příznivých klimatických podmínkách pro zemědělství a produkci potravin (rýže, cukrová třtina, kaučuk, ryby a mořské plody), přímých zahraničních investicích do průmyslové výroby, strategické poloze uprostřed jihovýchodní Asie (uskupení zemí ASEAN) a v neposlední řadě i ve vyjednávacích schopnostech Thajců, díky nimž jsou schopni za cenu kompromisu úspěšně prosazovat svoje osobní i národní zájmy.

V osmdesátých letech minulého století se přední japonské firmy rozhodly umístit do Thajska automobilovou výrobu pro asijské trhy. Některé americké i evropské automobilky a investoři z dalších oborů je následovali. Postupně se Thajsko stalo významnou regionální průmyslovou základnou s moderními výrobními závody umístěnými v průmyslových zónách vybavených veškerou infrastrukturou. Tyto zóny jsou soustředěné do centrálního Thajska a propojené dálnicemi s Bangkokem, leteckými cargo terminály i exportními přístavy v Thajském zálivu, odkud se strojírenské výrobky, auta, elektrotechnické komponenty, chemikálie, potraviny a další komodity vyvážejí do celého světa.

Ilustrační fotografie

Vymanit se z pasti

V současné době se Thajsko nachází na určitém rozcestí, kdy se vlivem postupné ztráty konkurenceschopnosti nutně potřebuje dostat mezi výkonnější ekonomiky poháněné vědou, výzkumem a inovacemi s cílem vymanit se z takzvané pasti středně příjmové země.

Pro oživení hospodářského růstu vláda dlouhodobě prosazuje rozvojový projekt Východního ekonomického koridoru (Eastern Economic Corridor, EEC) v provinciích Chachoengsao, Chonburi a Rayong východně od Bangkoku, kde je již dnes koncentrována velká část thajského průmyslu a zahraničních investic. Součástí projektu je i zvýšení kapacity námořních přístavů, vybudování vysokorychlostní železnice spojující EEC s Bangkokem a rozšíření letiště U-Tapao. V rámci EEC vznikají nová centra pro vědu, výzkum a inovace se zájmem o spolupráci s renomovanými zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti.

S pomocí atraktivních investičních pobídek se thajská vláda snaží přilákat technologicky vyspělé investice do preferovaných odvětví (mj. elektromobilita, chytrá elektronika, robotika, zdravotnické a wellness služby pro majetnou klientelu, biotechnologie, logistika, letecký průmysl, obranné a bezpečnostní technologie). Zároveň to znamená odklon od některých v Thajsku historicky tradičních, z hlediska přidané hodnoty ale méně atraktivních oblastí výroby (především těch náročných na levnou pracovní sílu).

Zahraničním dodavatelům a partnerům v oblasti špičkových technologií, služeb a nových výrobních postupů se otevírají nové možnosti ve společných projektech za účelem získání kompetitivních výhod v rámci širšího regionu jihovýchodní Asie. Při jednáních s thajskými partnery stále častěji zaznívá otázka transferu technologií a lokalizace výroby nebo alespoň její části přímo v Thajsku.

Příležitostí je pro české firmy je celá řada, v článku uvádíme některé z nich.

Obranné technologie

Ozbrojené a bezpečnostní složky jsou jedním z pilířů monarchie a významnou společenskou silou. Výdaje na obranu tvoří každoročně kolem 7 miliard amerických dolarů, tedy asi 1,5 % HDP. Stále podstatnější roli bude do budoucna hrát obranně-průmyslová spolupráce, podpora thajského průmyslu, společný vývoj nebo společná expanze na třetí trhy. Důraz je kladen na posílení vztahů vláda-vláda (G2G). Slibné možnosti vzájemné spolupráce nabízí rozvoj leteckého a automobilového průmyslu, v němž se mohou uplatnit nákladní vozy Tatra, ochrany veřejného zdraví či vědy, výzkumu a inovací.

Spolupráce s Thajskem v oblasti obranného průmyslu je jedním z klíčových prvků česko-thajských bilaterálních vztahů. Má dlouhou tradici zahrnující například dodávku 40 výcvikových letounů L-39 Albatros v 90. letech minulého století či vývozy ručních palných zbraní pro thajskou policii, ozbrojené síly, ale i civilní trh.

Produkty českého obranného průmyslu mají v Thajsku velmi dobré jméno nejen vzhledem ke své kvalitě a příznivé ceně, ale také díky tomu, že Česko vystupuje jako rovnocenný partner se zájmem o dlouhodobou a oboustranně přínosnou spolupráci bez vlivu a zátěže velmocenské politiky. Aktuálně je v jednání řada projektů významných českých producentů v oblasti pozemní, letecké a radarové techniky, ručních zbraní a softwarového vybavení.

Příležitosti existují v dodávkách finálních výrobků, subdodávkách dílčích technologických celků, kooperaci, transferu know-how, vědecko-výzkumné spolupráci, výcviku či školení personálu – včetně výcviku thajských stíhacích pilotů na trenažérech v Česku nebo příslušníků policejních výsadkových jednotek ve vertikálním větrném, resp. aerodynamickém tunelu české výroby v Thajsku. Ideální možností prezentace je účast českých firem na mezinárodním veletrhu Defense & Security, který se letos koná v thajském Bangkoku ve standardním termínu od 6. do 9. listopadu.

Ilustrační fotografie

Zdravotnické technologie

Thajsko se může pochlubit svým špičkovým zdravotnictvím, jeho technologicky pokročilým vybavením i kvalitním odborným personálem. Vláda zařadila zdravotnickou péči (včetně plastické chirurgie, estetické medicíny, kosmetické péče či využití konopí pro léčebné účely) a produkci zdravotnického vybavení i léčiv mezi prioritní oblasti rozvoje.

Země plánuje stát se v blízké době regionálním centrem pro řadu komplikovaných lékařských zákroků (kloubní náhrady, gynekologie, stomatologie, estetika). Současně se vláda snaží se o zajištění bezpečné turistiky a všeobecné posílení zdravotnických kapacit v nejvíce postižených či odlehlých oblastech. Podíl rostoucích výdajů na zdravotní péči dosahuje 3,8 % HDP, tedy asi 18 miliard dolarů.

Další rozvoj a zkvalitnění zdravotnické péče se má stát jedním z pilířů postcovidové budoucnosti thajské ekonomiky. Mezi nejvýznamnější příležitosti pro české firmy lze dlouhodobě zařadit sofistikovaná nemocniční lůžka, komplexní vybavení jednotek intenzivní péče, operačních sálů a laboratoří, unikátní hi-tech zařízení a technologie pro chirurgické a kosmetické zákroky, vybavení pro rehabilitační péči, a v neposlední řadě také vědecko-výzkumnou spolupráci či výcvik a školení odborného personálu.

Ideálním příkladem úspěšné české firmy, která se prostřednictvím spolehlivého místního partnera thajskému trhu dlouhodobě a systematicky věnuje, je výrobce sofistikovaných nemocničních lůžek Linet. Od drobných krůčků při hledání vhodného distributora až po dnešní dodávky stovek kusů pro největší a nejvýznamnější nemocnice v zemi to byla sice časově i finančně dlouhá a náročná cesta, ale zdá se, že se vyplatila. Na úspěchy Linetu tak mohou nyní v oblasti zdravotnictví v Thajsku referenčně navázat i další české firmy.

Ilustrační fotografie

Věda, výzkum a inovace

Thajsko si uvědomuje, že pro další úspěšný ekonomický rozvoj a současně k uniknutí z takzvané pasti středního příjmu (middle-income trap) je nezbytné posílit konkurenceschopnost země cestou kvalitnějšího vzdělávání a podpory vědy, výzkumu a inovací. Na tyto účely je každoročně věnováno kolem 6 miliard dolarů, tedy zhruba 1,3 % HDP země.

Vláda si stanovila 12 prioritních oblastí (tzv. S-curves), kam směřuje finanční prostředky na budování a provoz výzkumných pracovišť, technologických klastrů, lákání zahraničních investorů (investiční pobídky), ale i pro mezinárodní spolupráci vysokých škol, vzájemné výměnné pobyty a stáže špičkových vědeckých pracovníků z celého světa (mimo jiné Japonsko, USA, Velká Británie, EU).

Thajský ekosystém vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť koordinuje Ministerstvo vyššího vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací (MHESI), pod které spadá také několik dalších specializovaných agentur, technologických center a institutů. Mezi nejvýznamnější thajské vysoké školy se řadí především Chulalongkorn University („Chula“), Mahidol University, Thammasat University či technologicky a průmyslově zaměřená King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), která projevila zájem o spolupráci s Českem v biotechnologiích.

Dalšími oblastmi, které nabízejí šance pro uplatnění českých produktů i sdílení know-how v rámci akademické i podnikatelské sféry, jsou robotizace, automatizace, fintech a logistika, nanotechnologie, software a výpočetní technika, genetické a materiálové inženýrství, biopaliva či vyspělé obranné technologie.

Dlouhodobější akademická spolupráce mezi Českem a Thajskem již byla navázána s thajskou vesmírnou agenturou GISTDA (Geo-Informatics and Space Technology Agency), prozatím ve formě vzájemné výměny expertů a jejich účastí na specializovaných konferencích a odborných veletrzích. Rýsuje se tu ideální příležitost pro české hi-tech firmy

Ilustrační foto

Čas a peníze znamenají v Thajsku úspěch

Při zvažování, zda vstoupit na thajský trh, je třeba nenechat se odradit ani vysoce konkurenčním a v některých segmentech i protekcionistickým prostředím, ani neexistencí vzájemné dohody o volném obchodu mezi EU a Thajskem. V každém odvětví lze totiž najít mezeru pro evropské, a potažmo i české zboží, o které bude zájem. Vždy je však třeba věnovat na rozvoj podnikání v Thajsku, které je dlouhodobou a osobní záležitostí, dostatek finančních zdrojů i manažerského času. Často může trvat i několik let, než se firma na trhu prosadí.

Osobní jednání přímo na místě jsou nenahraditelná. Zcela zásadním prvkem je postupné budování důvěry. Odměnou může být nejen objem potenciálních prodejů, ale většinou i zajímavá marže. S velkou dávkou trpělivosti a ostražitosti je nutné přistupovat k výběru místního partnera. Je vhodné Thajsko pravidelně navštěvovat a dát partnerům i zákazníkům pocit, že jsou pro vás důležití. Pak vás úspěch určitě nemine.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bangkoku (Thajsko). Autor: Aleš Ždimera, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Thajsko | Zahraničí

Doporučujeme