Thajsko navyšuje investiční pobídky pro výrobu zdravotnické techniky

Thajsko se dlouhodobě profiluje jako regionální centrum zdravotní péče. Situace spojená s pandemií koronaviru ale přirozeně ukázala na rezervy současného systému, přestože thajské zdravotnictví nečelí krizovým situacím jako jiné země, vč. vyspělých ekonomik.

V návaznosti na aktuální potřebu zvýšených dodávek zdravotnické techniky nejen v Thajsku, ale i v okolních státech, a v souladu s dlouhodobým cílem posílit své postavení regionálního centra, Thajsko schválilo navýšení investičních pobídek pro zahraniční investory v oblasti zdravotnických přístrojů a vybavení.

Na základě rozhodnutí thajské Board of Investment (BoI, obdoba českého CzechInvestu) se v případě projektů s uvedeným zaměřením, které budou podány do 30. června 2020 a současně v období do konce tohoto roku zahájí svoji produkci, bude o další 3 roky (dosud maximálně 8 let v případě investic v rámci tzv. Východního ekonomického koridoru, EEC) prodloužena 50% úleva na dani ze zisku právnických osob.

Další podmínkou je uplatnit v letech 2020–2021 min. 50 % produkce na místním trhu pro potřeby thajského zdravotnictví. Zahraniční firmy budou současně osvobozeny od úhrady dovozních daní a jiných poplatků na výrobní technologie a produkční zařízení.

Thajské zdravotnictví je v regionu JV Asie považováno za špičku a přitahuje zájem klientů z celého světa. Značnou popularitu si v posledních letech získalo zejména v oblastech jako kosmetická chirurgie, ortopedie (kloubní a jiné náhrady), zubní lékařství či asistovaná reprodukce (umělé oplodnění). Kolem 3,5 milionu osob navštívilo každoročně Thajsko za účelem zdravotního zákroku s celkovými úhradami v hodnotě cca 600 mil. USD. S tím souvisí mimořádný nárůst požadavků na objem i kvalitu vybavení nemocnic a dalších státních i soukromých lékařských zařízení poskytujících požadované služby, stejně jako bonita Thajska jako partnera.

V roce 2019 představoval thajský trh s lékařskými přístroji objem v hodnotě 176 mld. THB (cca 6 mld. USD) s nárůstem za poslední desetiletí o 70 %. Tento trend se v příštím období patrně ještě zrychlí. Řada předních světových firem (mj. z Japonska či Austrálie) má v Thajsku svoji regionální výrobní základnu a zahraniční obchod s lékařskou technikou je v případě Thajska nejvyšší ze všech zemí ASEAN.

Zájem thajské vlády o posílení medicínského sektoru souvisí též se zvýšenými nároky vlastní stárnoucí populace i stále aktuální hrozbou podstatnějšího rozšíření covidu-19 v zemi. Mimořádná podpora je věnována také souvisejícím oblastem vědy a výzkumu (R&D), mj. farmacii, biotechnologiím či rozvoji umělé inteligence – obecně i v rámci již zmíněného projektu Východního ekonomického koridoru.

Toto vše představuje mimořádnou příležitost pro zapojení našich firem a prosazení českých řešení na bonitním a referenčním trhu jihovýchodní Asie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bangkoku (Thajsko). Autor: Aleš Ždimera, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Thajsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme