Thajsko – nový zákon o dani z nemovitostí

Poněkud zastaralý zákon o dani z nemovitostí ze třicátých let minulého století (House and Land Tax Act B.E. 2475) byl v letošním roce nahrazen zákonem zcela novým (Land and Building Tax Act B.E. 2562).Ten představuje zásadní změnu pro uvalení daně na jednotlivce a společnosti, kteří jsou v Thajsku vlastníky nebo mají vlastnické či uživatelské právo k nemovitému majetku (tj. k půdě a budovám, vč. apartmánů). Na rozdíl od předchozího režimu, kdy byly daně vybírány z výnosu za pronájem a leasing (a odpovídaly tedy spíše dani z příjmu než dani z nemovitosti), spočívá nový systém ve zdanění hodnoty majetku. Nový zákon současně dává pravomoc výběru daně místním samosprávám.

Cílem je zlepšit nejen efektivitu výběru, ale i celkový příjem veřejných financí. Výběr daně dle nového zákona začne platit od 1. ledna 2020 s termínem úhrady v dubnu každého roku. Hodnota půdy i budov bude stanovena vládou a takto určená cena poslouží jako základ pro výpočet daně z nemovitosti.

Po dobu prvních 2 let výběru daně od 1. ledna 2020 (během tzv. přechodného období) budou aplikovány následující snížené sazby:

Kategorie nemovitosti

Maximální zákonná sazba (%)

Hodnota/cena nemovitosti (mil. THB)

Použitelná/snížená sazba (%)

1. Zemědělské využití

0,15

0–75

0,01

 

 

75–100

0,03

 

 

100–500

0,05

 

 

500–1000

0,07

 

 

více než 1000

0,10

Pozn.: Osvobození od daně v případě zemědělské půdy do hodnoty 50 mil THB ve vlastnictví jednotlivců. Nová zákonná úprava současně nebude uplatňována vůči individuálním vlastníkům po dobu prvních 3 let.

2. Rezidenční využití

0,30

0–50

0,02

 

 

50–75

0,03

 

 

75–100

0,05

 

 

více než 100

0,10

Pozn.: Osvobození od daně je pro první/vlastní bydlení v registru uvedených vlastníků uplatněno do hodnoty nemovitosti 50 mil. THB (v případě ceny půdy a domu) a do hodnoty 10 mil. THB (pouze v případě domu).

3. Komerční využití

1,20

0–50

0,30

 

 

50–200

0,40

 

 

200–1000

0,50

 

 

1000–5000

0,60

 

 

více než 5000

0,70

4. Prázdné/nevyužité plochy

3,00

0–50

0,30

 

 

50–200

0,40

 

 

200–1000

0,50

 

 

1000–5000

0,60

 

 

více než 5000

0,70

Pozn.: V případě nevyužití nemovitosti po dobu delší než 3 roky bude sazba daně navyšována každé 3 roky o 0,30% do celkové maximální výše sazby 3,00%.

Použitelné daňové sazby po skončení přechodného období (tj. od roku 2022) budou oznámeny formou královského nařízení. Zároveň stojí za zmínku, že přestože zákon umožňuje orgánům samosprávy uplatnit vyšší sazby na základě místní legislativní úpravy, tyto sazby nemohou překročit maximální zákonnou sazbu, uvedenou v tabulce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bangkoku (Thajsko). Autor: Aleš Ždimera, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Thajsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme