The Supply Chain Resilience platform

Prostřednictvím portálu The Supply Chain Resilience platform je možné zaregistrovat firmu, spojit se s novými partnery a zabezpečit mezinárodní dodavatelský řetězec.

Portál byl vytvořen sítí Enterprise Europe Network ve spolupráci s European Cluster Collaboration Platform a za podpory Evropské komise a agentury EISMEA.

Ilustrační fotografie

Evropa čelí řadě hospodářských, environmentálních a sociálních problémů, zejména krizi na Ukrajině, přičemž podniky jsou vážně postiženy narušením dodavatelského řetězce. Evropská unie v reakci na tyto výzvy zahájila nová opatření, jejichž cílem je posílit odolnost jednotného trhu a vybudovat udržitelnou, digitální a globálně konkurenceschopnou ekonomiku.

Posílení schopnosti podnikatelů a společností překonat krizi je zásadní pro rychlé zotavení Evropy a její budoucí úspěch. Znovunastartování ekonomiky po pandemii a recesi však není snadný úkol. Takové změny vyžadují okamžitá opatření a společné úsilí všech úrovní a zúčastněných stran.

Síť Enterprise Europe Network a klastry EU hrají zásadní roli při zmírňování zranitelnosti mezinárodních dodavatelských řetězců. K řešení těchto naléhavých otázek zřídila síť platformu pomáhající firmám zachovat, restrukturalizovat nebo nahradit stávající dodavatelské řetězce, jakož i zajišťovat zdroje surovin, dílů, součástí a/nebo (polo)hotového zboží či služeb, které potřebují k zachování výroby.

Hlavní cíle:

 • zveřejňovat nabídky surovin, dílů, součástí a/nebo (polo)hotového zboží či služeb;
 • podporovat žádosti evropských podniků o udržení jejich dodavatelských řetězců;
 • spojit mezinárodní dodavatele s odběrateli zboží a služeb;
 • navazovat přeshraniční kontakty mezi podniky, průmyslovými odvětvími, podpůrnými organizacemi, akademickou obcí, důležitými zúčastněnými stranami a klíčovými osobami s rozhodovací pravomocí.

Platforma se zaměřuje na následující odvětví:

 • zemědělsko-potravinářské odvětví
 • stavebnictví
 • digital
 • elektronika
 • energeticky náročná odvětví
 • zdravotnictví
 • mobilita, doprava, automobilový průmysl
 • suroviny
 • obnovitelná energie
 • textilní průmysl

Proč se připojit k této platformě?

 • Spojte se virtuálně s mezinárodní podnikatelskou komunitou, najděte nové partnery pro spolupráci a identifikujte potenciální dodavatele nebo odběratele.
 • Prezentujte své nejúspěšnější projekty, inovativní výrobky a špičkové technologie.
 • Zapojte se do diskuse a sdílejte poznatky o řešeních a iniciativách k řešení zranitelných míst v mezinárodních dodavatelských řetězcích.

Jde o rychlý a snadný způsob, jak se seznámit s potenciálními partnery pro spolupráci při osobních 1:1 on-line rozhovorech.

Další podrobnosti a možnost bezplatné registrace do 28. února 2023 najdete na webu The Supply Chain Resilience platform.

Kontaktní osoby pro další informace: O. Hrdlička (RHK Brno), 532 194 918, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz, E. Hrubešová (CRR ČR), 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz.

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme