Tipy na to, jak snáze proniknout na rakouský trh

Dne 25. dubna 2023 se ve spolupráci s agenturou CzechTrade v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED konalo na velvyslanectví ČR v Rakousku setkání českých firem s rakouskými obchodními zástupci.

Tentokrát se prezentovaly české firmy z oborů dřevo a stavebniny, nábytek a vybavení interiérů, oděvy společně se šperky a zdravotnictví a medicínská technika. Jak ze strany českých firem, tak rakouských obchodních zástupců se akce setkala s velkým zájmem, o čemž svědčí počet zúčastněných českých firem (25) a rakouských obchodních zástupců (17) sdružených pod Spolkovým grémiem obchodních zástupců při WKO (Rakouská hospodářská komora).

Ilustrační fotografie

V Rakousku působí téměř 9 tisíc obchodních zástupců, kteří ročně zprostředkují zboží v hodnotě 23,2 mld. EUR, přitom 65 % těchto obchodních transakcí je ve prospěch zahraničních firem. Všichni rakouští obchodní zástupci jsou členy Rakouské hospodářské komory (WKO) i mezinárodní unie IUCAB (International Union of Commercial Agent and Brokers) a podléhají rakouskému zákonu o obchodních zástupcích (Handelsvertretergesetz, zkratka HVertrG, 1993).

Zástupci firem měli možnost v rámci B2B prodiskutovat své exportní záměry s přítomnými obchodními zástupci, kteří byli WKO vybráni pro jednotlivé odvětví a navázat s nimi spolupráci, zároveň se dozvěděli informace o fungování obchodních zástupců a legislativním rámci jejich působení.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Jak pracují rakouští obchodní zástupci, přiblížil přítomným firmám výkonný ředitel Obchodních zástupců v Rakousku Christian Rebernig, o rakouském právu obchodního zastupování informoval Dr. Gustav Breiter. Zúčastněným byli k dispozici i zástupci právní kanceláře TaylorWessing.

Rakouský trh nabízí dlouhodobě pro české exportéry celou řadu možností zejm. v oblastech, jako jsou zdravotnictví, farmaceutický průmysl, stavebnictví. Stavebnictví je jedním z hlavních rostoucích segmentů trhu. Vysoká poptávka po bytových prostorách a trend investičních bytů jsou v Rakousku nepřetržité. Perspektivním odbytovým trhem bude v Rakousku do budoucna i automatizace staveniště, koncepty pro síťování stavebních strojů a využití mobilních stavebních robotů.

Do popředí zájmu se dostávají témata jako zvýšení energetické účinnosti staveb a energetických úspor nebo chytré stavební materiály – právě z oblasti stavebnictví bylo na setkání zastoupeno několik firem, pro které rakouský trh představuje významné odbytiště především subdodávek.

Rakousko se rovněž stává významnou farmaceutickou lokalitou a postupně usiluje o větší samostatnost ve výrobě farmaceutických produktů. Investuje do inovativních výrobních technologií, digitalizace a výrobních kapacit.

Ilustrační fotografie

Rakouský farmaceutický průmysl vyprodukoval jen v roce 2021 produkty v hodnotě cca 3,1 mld. EUR a farmaceutický průmysl je tak jednou ze sedmi prioritních oblastí vlády. V oblasti zdravotnické péče může být pro české firmy zajímavá poptávka např. po IT řešeních – aplikacích monitorování pacientů v domácnosti, mj. s využitím senzorové techniky, ale i v dodávkách softwarových výrobků pro lékařství, telemedicíny, aplikací za využití UI a produkty a služby personalizované medicíny. České firmy zde mají šanci i proto, že vyrábějí široké spektrum zdravotnické techniky.

„Setkání se naše firma zúčastnila poprvé, byli jsme příjemně překvapeni nejen skvělou organizací ze strany velvyslanectví a CzechTrade, ale i skvělou připraveností ze strany obchodních zástupců“, říká zástupkyně firmy Hilding Anders Radka Kotyková. Firma vyrábí pasivní, antidekubitní matrace, které jsou určeny nejen pro nemocnice, ale rehabilitační centra a centra s péčí o dlouhodobě nemocné a nedávno navázala s firmou Linet.

Z dalších firem se zúčastnili CityZen s.r.o., INGOS s.r.o. – výrobce laboratorních a měřicích přístrojů nebo Ortex Zlín, který se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej ortéz. Z oboru nábytkářství se zúčastnily např. firmy NADOP, NOVATRONIC, Unikov Steel a výrobce designových betonových květináčů Betoni AGSTAV Třebíč.

Potřeba místních zástupců/partnerů při hledání nových obchodních příležitostí, bude dále narůstat, již několikáté setkání zástupců českých firem s rakouskými obchodními zástupci na půdě velvyslanectví je toho dokladem. Neméně důležité je vytipování správného odvětví, o která je mezi českými firmami zájem a kde se nabízí možnosti budoucí spolupráce za situace, kdy enormně narůstá zájem o rakouský trh.

Setkání bylo dle ohlasů velmi úspěšné a některým firmám se již podařilo navázat kontakt s příslušnými obchodními zástupci. WKO medializovala celou akci v magazínu CONTACT, který vydává Rakouská hospodářská komora.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vídni (Rakousko). Autorka: Pavlína Šrámková, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí

Doporučujeme