Titul MBA, hodnota se odvíjí od konkrétní školy

Titul MBA poskytují desítky škol. Větší hodnotu než samotný titul má ale to, kde ho absolvent získá

Získání titulu MBA není důležité jen pro manažery a zaměstnance v řídicích pozicích. Studium těchto programů poskytuje také znalosti a dovednosti, které jsou klíčové k zahájení nového podnikání. Samotný titul přitom mnoho neřeší. Podle odborníků je totiž důležité, na které z více než pěti desítek škol, jež ho v tuzemsku poskytují, zájemci toto studium absolvují.

Naopak na kvalitní škole není až tak podstatné, jako formu studia zájemci zvolí. „Manažeři si zejména kvůli nedostatku volného času nemohou dovolit prezenční formu studia. Z tohoto důvodu je v mnoha případech studium MBA nabízené formou online studia,“ vysvětluje Štěpán Mik odborník na profesní vzdělávání z Institutu CEMI (www.cemi.cz), a doplňuje: „Online forma studia je slučitelná i s náročnějším typem zaměstnání, a to pro manažery představuje velkou výhodu.“

Podle odborníků by se proto zájemci měli zajímat o akreditaci, kterou se daná instituce zaštiťuje. Vzhledem k tomu, že neexistuje globální autorita, která by MBA programy spravovala jako jeden velký celek, kvalitu jednotlivých škol udává právě daný akreditační orgán. Mezi světově uznávané organizace patří například ASIC, AMBA nebo FIBAA. Akreditační proces jako takový trvá často řadu let. Jeho součástí jsou i osobní inspekce kontrolující kvalitu studia.

Chybějící statistika

Zájemci o studium by si měli dále dávat pozor na nepodložená nebo zavádějící tvrzení, které o sobě jednotlivé školy uvádějí. V České republice totiž neexistují oficiální statistiky, které by monitorovaly čísla ohledně studia a absolvování MBA programů.

Zájemcům by mělo rovněž napovědět to, zda daná škola zveřejňuje na svém webu kompletní informace o systému, struktuře a průběhu studia, a to včetně studijních podmínek, informací i lektorech nebo podmínek pro přijetí.

„Online forma studia je slučitelná i s náročnějším typem zaměstnání,
a to pro manažery představuje velkou výhodu.“ Štěpán Mika, Institut CEMI

„Pokud je instituce nabízející MBA vzdělání skutečně solidní, nemá problém s uveřejněním vzorů smluv o studiu či náhledu diplomu. Důvod k pochybám byste měli mít ve chvíli, kdy vám škola odmítá tyto dokumenty poskytnout,“ zmiňuje Štěpán Mika.

Poptávka po expertech s titulem MBA roste především v nadnárodních společnostech působících na českém trhu. Například velcí hráči jako KPMG nebo Škoda Auto avizují nedostatek odborníků, kteří umějí ve své profesi pracovat s daty a umělou inteligencí. Právě na tuto oblast by se mělo zaměřit první datově a analyticky orientované MBA ve střední Evropě. Do výuky programu s názvem Data & Analytics for Business Management se zapojí i prestižní americká univerzita UC Berkeley, se kterou uzavřela partnerství Fakulta informatiky a statistiky pražské Vysoké školy ekonomické. 

Data nad zlato

Nově otevřený obor by měl pomoci tomu, aby české firmy nemusely složitě doškolovat vlastní zaměstnance nebo spoléhat na specialisty, kteří získali vzdělání v zahraničí. Absolventi se budou moci uplatnit ve všech profesích, kde dochází k propojení datové analytiky a podnikání firem. Těch dnes podle odhadů chybí na českém trhu práce přes deset tisíc.

„Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na objem a kvalitu zpracovaných dat na českém trhu v současnosti dramaticky roste nedostatek zaměstnanců se vzděláním v oblasti datových věd a zároveň praktickými zkušenostmi jejich aplikace v byznysu. Právě takové odborníky bude tento MBA program vychovávat,“ vysvětluje David Slánský z KPMG, generálního partnera programu.

„V současnosti dramaticky roste nedostatek zaměstnanců se vzděláním v oblasti datových věd
a zároveň praktickými zkušenostmi jejich aplikace v byznysu.“ David Slánský, KPMG

„Data se dnes stávají mozkem firmy a její vedení již nemusí při rozhodování spoléhat pouze na intuici, ale může se z dat učit. Doposud zde však chyběl studijní program zaměřený na využití dat v podnikání a byznysu. Proto VŠE jako první v ČR takový program otevírá, a to na Fakultě informatiky a statistiky,“ říká garant MBA programu Ota Novotný.

Studenti MBA se v Praze budou učit podle metodiky Data-X Berkeley, včetně poradenství v reálných projektech a se stejnými nástroji a strojovým učením, jaké globálně využívají moderní firmy a datoví vědci.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Dalibor Dostál.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme