Tlačítkový zákon dolehne na e-shopy už před Vánocemi

Novela takzvaného tlačítkového zákona významně zasáhne do provozování e-shopů. Ovlivní například ověřování zákaznických recenzí. Klienti také nebudou moci tak snadno zneužívat možnost odstoupení od smlouvy.

Zásadní změnu v oblasti práva ochrany spotřebitele přináší aktuální novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Ta se dotkne významně mimo jiné provozování e-shopů. Novela již byla schválena oběma komorami Parlamentu a čeká na podpis prezidenta. Účinnost tlačítkové novely se očekává již okolo Vánoc. Na přípravu na nová pravidla tak e-shopy nemají času nazbyt.

Novela zlepší postavení poctivých e-shopů i zákazníků.

Recenzovat bude moct jen zákazník, který skutečně nakoupil

První zásadní změnou, kterou tlačítková novela zavádí, je stanovení pravidel pro uvádění zákaznických recenzí. Pokud chtějí e-shopy uvádět recenze na svých stránkách, budou muset ověřovat, zda skutečně pocházejí od kupujících, kteří si produkt na e-shopu skutečně koupili. Prakticky je toto možné vyřešit tak, že zákazníci budou moci recenzi podat jen skrze link zaslaný e-mailem společně s potvrzením objednávky, nebo tak, že recenze budou moci k zakoupeným produktům podávat pouze zákazníci přihlášení ve svém uživatelském účtu.

Důležité je, že nově budou mít e-shopy také povinnost o způsobu ověřování pravosti recenzí informovat své zákazníky. Možným řešením je popsat tento postup v obchodních podmínkách, případně na e-shopu uveřejnit samostatné sdělení. Pokud u produktů e-shopy uvádí průměrné hodnocení (například „90 procent zákazníků je spokojených s našimi produkty“), musí navíc uvést, jak je tento průměr počítán. V případě, že e-shop volí, které recenze uveřejní a které ne, musí opět zákazníkům sdělit, jakým způsobem recenze vybírá.

Pořadí nabídek musí být viditelně vysvětleno

Změna také nastává v případech, kdy e-shop zákazníkům řadí jednotlivé produkty na e-shopu, například podle nejprodávanějších produktů, TOP produktů, nebo dle uživatelského hodnocení. Nově bude muset e-shop uvést informaci i o tom, na základě jakých parametrů jsou v nabídce jednotlivé produkty řazeny. Tuto informaci nicméně nemůže „schovat“ do obchodních podmínek, ale musí ji viditelně umístit přímo k výběru produktů na e-shopu.

„Falešné“ slevy budou omezeny

Obvyklou obchodní praktikou prodejců jsou velké slevové akce, kdy ale po důkladnější kontrole zákazníci zjistí, že před slevou byla cena zboží nejdříve uměle navýšena, a finální sleva tak je vyšší. Novela tyto praktiky výrazně omezuje. Přichází s novým pravidlem 30 dnů, podle kterého musí být jakákoli sleva uvedena oproti nejnižší ceně, za kterou se produkt prodával v posledních 30 dnech před slevou. Pokud následně slevu e-shop zvyšuje a mezi jednotlivými slevami není prodleva, může stále jako původní částku uvést tu, kterou e-shop uvedl u předchozí slevy.

Toto pravidlo má však mnoho výjimek. Nevztahuje se například na rychle se kazící zboží, služby a nehmotné produkty. Dále se neuplatní u individualizovaných nabídek, věrnostních programů nebo akcí typu 2+1 zdarma.

Smlouvu nebude možné uzavřít po telefonu

Spotřebitelé budou po účinnosti novely silněji chráněni v rámci nákupního procesu. Před odesláním objednávky musí být zákazník vyzván ke zkontrolování jejího obsahu. Také bude zakázáno spotřebitelům jakékoliv položky automaticky přihazovat do košíku, a to ani pomocí předzaškrtnutých okének.

Možnost uzavřít smlouvu po telefonu dosud často zneužívaly některé neseriózní společnosti k oklamání důvěřivých klientů nebo seniorů (ilustrační snímek).

Další důležitou změnu představuje povinnost zaslat zákazníkovi obchodní podmínky v textové podobě, a to i v elektronické podobě. Musí však být v takovém formátu, který nelze v průběhu času ze strany e-shopu měnit. V praxi tedy nepostačí pouhý link, ale bude e-shop například muset zaslat obchodní podmínky ve formě PDF, a to ideálně již s potvrzením objednávky.

Změny se dočkají i telefonické nabídky. Nově nebude možné uzavřít smlouvu po telefonu. Podnikatelé budou muset nabídku, učiněnou během hovoru, potvrdit spotřebiteli v textové podobě a spotřebitel jí bude vázán až poté, co nabídku potvrdí. Lze tedy očekávat pokles telefonických nabídek mířených zejména na seniory.

Proč je novela „tlačítková“?

Důvodem je nová povinnost prodejců pojmenovat tlačítko, kterým zákazník odesílá objednávku textem „objednávka zavazující k platbě“ nebo obdobnou jednoznačnou textací. V úvahu tak přichází i použití textace „kupte nyní“, „zaplaťte nyní“ nebo „potvrďte nákup“. Nedoporučuje se od těchto možností odchylovat, jelikož napříkad textace „potvrďte“ nebo „objednejte nyní“ jsou výslovně zakázány. Stručně řečeno, z tlačítka musí jednoznačně vyplývat, že jeho stisknutím se zákazník zavazuje zaplatit cenu své objednávky, a je nejisté, jakým způsobem bude posuzováno, zda jsou jiná znění tlačítka v souladu se zákonem. Pro internetové prodejce se jedná o jedno z nejdůležitějších pravidel novely, jelikož jeho nedodržení má za následek úplnou neplatnost smlouvy. Doporučujeme také, aby prodejci dbali na to, aby znění tlačítka bylo v souladu se způsobem, jakým smlouvu uzavírá – již samotným objednáním, nebo až zasláním potvrzení objednávky zákazníkovi.

Odpovědnost za vady zboží se prodlouží na rok

Nepříjemnou změnou pro prodejce je také zpřísnění odpovědnosti za vady. Doteď platilo, že projeví-li se u věci vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, předpokládá se, že věc byla vadná již při převzetí (je na prodávajícím, aby prokázal opak). Novela tento časový úsek prodlužuje na 12 měsíců.

Za přestupky hrozí prodejci pokuta až pět milionů

Podstatnou změnou je i nová úprava možnosti odstoupení od smlouvy. Zákon definuje celou řadu nekalých obchodních praktik, kam spadá právě i porušení pravidel recenzí. Pokud poruší podnikatel některá ze zákonem stanovených pravidel, budou spotřebitelé moci odstoupit od uzavřených smluv ve lhůtě 90 dnů nebo žádat přiměřené snížení kupní ceny. Kromě toho se jedná o přestupek, za který může hrozit prodejci pokuta až do výše pět milionů korun.

Novela přináší e-shopům i výhody

Byť se může na základě výše zmíněného zdát, že novela e-shopům jen ztěžuje podnikání, přichází nová úprava také s pravidly ve prospěch prodejců.

Standardní čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku má sloužit k tomu, aby si spotřebitelé mohli zboží prohlédnout a vyzkoušet. Je ale snadné toto pravidlo zneužít – relativně běžnou praxí je, že si zákazník objedná například novou obuv, kterou dva týdny nosí a potom odstoupí od smlouvy. Návrh zákona nově spotřebitelům přikazuje, aby si zboží vyzkoušeli pouze v takovém rozsahu, v jakém by si ho mohli vyzkoušet v kamenné prodejně. Pokud prodejci tedy dorazí zboží zpět se známkami viditelného poškození nad rozsah pouhého vyzkoušení, bude prodejce moci s dobře koncipovanými obchodními podmínkami srazit část kupní ceny a zákazníkovi vrátit o to méně peněz.

Další informace k novele zákona o ochraně spotřebitele

„V této zprávě jsme Vám přiblížili nejdůležitější změny pro internetový prodej, ovšem novela zákona je daleko obsáhlejší. Mimo jiné přináší novinky pro on-line tržiště, záruky za jakost nebo digitální obsah. Doporučujeme proto nová pravidla pečlivě prostudovat, nebo se rovnou obrátit na odborníka,“ vysvětluje advokátní koncipientka Veronika Kaplanová z kanceláře MACEK.LEGAL.

• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme