Tlak na firmy v oblasti automotive je obrovský, potvrzují zástupci společnosti Hutchinson Rokycany

U příležitosti návštěv významných zaměstnavatelů v Plzeňském kraji se hejtman Rudolf Špoták setkal se zástupci vedení společnosti Hutchinson Rokycany.

Spolupráce Plzeňského kraje s firmami působícími na jeho území funguje v rámci technického vzdělávání studentů krajských škol a následného zaměstnávání nejen absolventů technických oborů ale také dalších obyvatel kraje.

Setkání hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka se zástupci vedení společnosti Hutchinson Rokycany | Plzeňský kraj

Významné společnosti navštěvují s hejtmanem vždy zástupci Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a také Úřadu práce v Plzni, kteří v rámci Paktu zaměstnanosti a zaměstnanosti obecně firmám zprostředkovávají lokální kontakty a pomáhají komunikovat v rámci inovačního projektu Smart akcelerátor.

Po počátečním seznámení se společností Hutchinson, jejíž tradice stahá až do roku 1853, se debata vedení společnosti v Rokycanech, hejtmana Rudolfa Špotáka a zástupců RRA a Úřadu práce v Plzni točila především kolem situace na trhu v oblasti automotive, mobility a rozvoje elektromobility v kontrastu zachování provozu a výroby spalovacích motorů.

„Tlak na firmy v oblasti automotive je obrovský, budoucnost je v tuto chvíli pro ně velmi nejasná a tím pádem i finančně nákladná. Nejinak tomu je i u firem v Plzeňském kraji, což mi zástupci společnosti Hutchinson Rokycany potvrdili,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták.

Významným tématem debaty bylo také zaměstnávání ve firmě v souvislosti s posledními lety, kdy společnosti čelily covidové krizi a krizi spojené s konfliktem na Ukrajině. Firma zaměstnává řadu zahraničních pracovníků, kteří v kraji žijí, mnozí dokonce s celými rodinami.

Po debatě následovala prohlídka moderních především výrobních prostor firmy.

Redakčně upravená tisková zpráva Plzeňského kraje

• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme