Tomáš Nekula: Program Úspory energie – úvěry je jednou z rozumných podpor státu podnikatelům

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Tomáš Nekula se společně se svým kamarádem Zdeňkem Svobodou po ukončení studií na začátku 90. let vydali cestou obchodu a prodeje. Vyváželi hlavně truhlářské výrobky do Rakouska a Německa, k výrobě schodišť se dostali v roce 1996. Tehdy se jim podařilo získat řadu zakázek na veletrhu ve Vídni a úspěšně tak odstartovat svůj nový byznys.

„Byli jsme malá firma o šesti lidech. Vyráběli jsme dvoje až troje schody za měsíc a veškeré práce s nimi spojené jsme dělali ručně. Věděli jsme sice, že existují CNC stroje, ale nemohli jsme si je dovolit. Naštěstí ale zakázek přibývalo a my jsme poměrně rychle rostli. První stroj jsme pořizovali v roce 1998, když jsme zaměstnávali už na 40 lidí,“ vzpomíná na začátky firmy SWN Moravia jeden z jejích majitelů Tomáš Nekula.

Zásadní investice v době extenzivního růstu

Společnost v roce 1996 začínala s výrobou zprvu dřevěných schodišť ve dvou přebudovaných stodolách, které patřili druhému z majitelů panu Zdeňku Svobodovi. Tento areál v Mladoňovicích se v průběhu let postupně rozrostl o kotelnu, skladové prostory, výrobní halu pro kovová a kombinovaná schodiště a novou administrativní budovu. „Všechny zásadní investice zhruba ve výši kolem 130 milionů korun se odehrály v době extenzivního růstu firmy, který přibrzdila až hospodářská recese v roce 2008. K financování jsme tehdy využívali hlavně komerční úvěry a dotace,“ přibližuje investice společnosti v prvních 12 letech podnikání Tomáš Nekula.

Před příchodem krize v roce 2008, kdy nastal útlum ve stavebnictví a rázem tak došlo k poklesu obratu o třetinu, společnost zaměstnávala už 140 lidí. „Bylo těžké se s tím vyrovnat, ale museli jsme řadu z nich propustit. Pouze nám a ještě jednomu výrobci schodišť v ČR celkem z pěti větších výrobců se podařilo toto období překonat. Naší výhodou bylo to, že byl pro nás vždy prioritní spokojený zákazník a také kladení důrazu na kvalitu a design,“ říká Tomáš Nekula a dodává: „Období krize sice na čas přerušilo náš růst, ale přimělo nás přistoupit k restrukturalizaci, optimalizovat procesy a začít pracovat na tom, abychom byli produktivnější.“

Další cesta zefektivňováním výrobních procesů

Společnost se od té doby soustředí především na snížení náročnosti a s tím související snížení počtu pracovních hodin u každé zakázky. Investovala třeba proto do pořízení 3D skeneru, který dokáže uložit do softwaru na výrobu schodišť i různé nerovnosti zdí, díky čemuž se vyrobí schody, které na dva milimetry přesně zapadnou do daného prostoru. „Tato technologie nám výrazně snížila množství reklamací. Hlavně u kovových schodišť, které když se jednou vyrobí a v nějakém místě třeba jen o jeden centimetr nesedí, tak se musí udělat nové, což stojí další peníze,“ přibližuje Tomáš Nekula.

Další investice v posledních letech ještě směřovaly například do nových CNC strojů, které usnadňují automatizaci výroby, a také do vlastního informačního systému, jež pomáhá odhalit neefektivní místa v procesu zpracování zakázek a výroby produktu. Společnosti rovněž velmi pomohlo nalezení partnera v Rakousku, pro kterého od roku 2017 měsíčně sériově vyrobí cca 100 schodišť. Díky tomu došlo k další výrazné optimalizaci výrobních procesů a jejich přenesení i do ostatních zakázek.

„Přibližně do dvou let očekáváme ve stavebnictví útlum. Proto musíme být schopni rychle reagovat nejen na růst, ale i pokles poptávky, a umět se tomu přizpůsobit. Díky optimalizaci procesů a úspoře nákladů jsme jednak schopni toho dosáhnout, ale také vygenerovat přidanou hodnotu pro další rozvoj,“ vysvětluje důvody optimalizace procesů ve společnosti SWN Moravia jeden z jejích majitelů Tomáš Nekula.

Úspory energie výhodně díky ČMZRB

Přední výrobce schodišť v ČR už od samého začátku pro vytápění všech svých prostor využívá vlastní dřevěný odpad. Vzhledem ke zrychlování výroby byl nucen dokupovat ještě mokrý materiál, na který ale původně pořizované kotle nebyly určeny. Navíc v příštím roce vstoupí v platnost novela o emisích, a tak mu v letošním roce vznikla potřeba na další investici, tentokrát však z oblasti úspor energie.

„Protože z minulosti máme pozitivní zkušenost s dotacemi, přemýšleli jsme, že i nyní půjdeme touto cestou, přestože jako středně velká firma můžeme dosáhnout už ‘jen’ na 40 %. Když jsme se ale tomu začali věnovat, tak jsme zjistili, že abychom splnili podmínky programu, tak bychom museli vedle nových kotlů, pořídit ještě fotovoltaiku a nějaké další věci. Kdybychom odečetli to, co bychom získali na dotaci a přičetli to, co bychom museli pořídit navíc, tak bychom zůstali na stejné investici 6 milionů, což bychom si tedy vůbec nepomohli,“ vysvětluje Tomáš Nekula, proč nakonec upustili od financování projektu formou dotace.

Dodavatel technologie ale společnosti doporučil úvěrový program Úspory energie od ČMZRB. „S touto bankou máme bohaté zkušenosti z jiných firem, které vlastníme. Měli jsme ale jen povědomí o programu EXPANZE. Ihned jsem se tedy spojil s ředitelem brněnské pobočky Alešem Trnkou, abych se o programu Úspory energie informoval, a ty podmínky byly velmi solidní. Desetiletý úvěr, bez úroku. V dnešní době je to jedna z rozumných podpor státu podnikatelům,“ chválí tento úvěrový program jeden z majitelů firmy SWN Moravia Tomáš Nekula a dodává: „Přibližně za jeden měsíc od toho, kdy jsem se o programu dozvěděl, došlo k podání žádosti – čekali jsme totiž ještě na energetický posudek – a za dalších 14 dní jsme měli přislíbený úvěr. Musím říct, že to bylo nezvykle rychlé vzhledem k mým zkušenostem s vyřizováním úvěrů.

V současné době společnost vyrábí teplo ve dvou kotlích o celkové roční spotřebě 2 158 MWh. Nové kotle, které budou v provozu již v průběhu listopadu letošního roku, uspoří 351 MWh, to znamená cca 16 % ze stávající spotřeby energie. Vedle toho dojde ještě ke snížení emisí a zároveň ke zjednodušení logistiky související se sháněním dřevěného odpadu.

O programu Úspory energie

Program Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky přináší podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry na realizaci projektů, které přináší min. 10% úsporu energie. Může jít například o zateplení budovy určené k podnikání, výměnu osvětlení, oken, nové rozvody elektřiny, plynu, vody, využití obnovitelných zdrojů energie v podnikání apod.

Vedle nulové úrokové sazby poskytuje ČMZRB ještě příspěvek na pořízení energetického posudku až do výše 250 tis. Kč. Pokud jde o investičně náročnější projekty (nad 3 mil. Kč), je vyžadováno na min. 20 % způsobilých výdajů spolufinancování komerční bankou či leasingovou společností, k tomuto úvěru pak ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč.

ČMZRB poskytuje toto zvýhodněné financování až na dobu 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je určen na realizaci projektů na území ČR vyjma hlavního města Prahy.

• Oblasti podnikání: Energetika | Služby

Doporučujeme