TOP Odpovědná firma: Registrace do ratingu udržitelného podnikání byla zahájena

Byznys pro společnost, platforma pro udržitelné podnikání sdružující alianci odpovědných firem, vyhlašuje již 19. ročník nezávislého ratingu udržitelného podnikání TOP Odpovědná firma.

Firmy mohou opět přihlašovat své strategie a projekty, a to od 2. května do 18. července 2022. Letošním tématem se stává digitalizace. Lídři udržitelného podnikání a nejinovativnější projekty budou slavnostně vyhlášeny na podzimním galavečeru 25. října v prostorách Cubex Centra Praha. 

Ilustrační fotografie

Rating TOP Odpovědná firma je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Rating je otevřen všem firmám v různých fázích rozvoje udržitelného přístupu a s různými oblastmi působení. 

Letošní novinkou jsou změny ve formuláři strategických kategorií, který prošel revizí v oblasti strategie. Udržitelné podnikání se rychle mění, a proto je nutné přizpůsobit i nástroj, který odborné porotě slouží ke sběru co nejrelevantnějších dat a informací o firmě.  Aktualizovány byly otázky a kritéria, formulář byl rozšířen o další důležité indikátory. Firmy nově provedou strategickou oblastí pomocné texty, které pomohou s vyplňováním a správným zvolením odpovědi. 

Strategie a projekty tradičně posuzuje nezávislá 50členná odborná porota z řad neziskového sektoru, komerční sféry, státní správy a médií. První kolo hodnocení odborné poroty proběhne v srpnu, druhé kolo pak v polovině září.

Strategické kategorie

Firmy se mohou přihlásit podle počtu svých zaměstnanců do strategické kategorie TOP Odpovědná velká firma či TOP Odpovědná malá firma. Prostřednictvím ratingu tak bude zhodnocena jejich úroveň odpovědného podnikání v oblastech: Strategie, Odpovědné HR, Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci, Životní prostředí a Podpora komunit. Zároveň bude tradičně vyhlášena TOP Odpovědná firma v reportingu, která má ambici ocenit zprávy, které kvalitně a transparentně komunikují nefinanční data firem.

Projektové kategorie

Dále mohou firmy přihlašovat projekty v kategoriích TOP Odpovědná firma v životním prostředí, TOP Odpovědná firma pomáhající okolí a TOP Odpovědná firma v diverzitě a inkluzi. Předpokladem přihlášení projektu do poslední zmíněné kategorie je vyplnění dotazníku, kterým firma dokládá svůj aktivní přístup k řešení otázek rovnosti, diverzity a inkluze na pracovišti. 

Speciální kategorie

Speciální kategorií vyhlášenou pro tento ročník ratingu je TOP Odpovědná firma v digitalizaci, odrážející aktuální podnikatelské i společenské prostředí. Digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování procesů a služeb a napomáhají rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání. Hledáme proto firmy, které pomocí digitalizace a nových technologií efektivně podporují veřejně prospěšné projekty, projekty v environmentální udržitelnosti či prosazování hodnot diverzity a inkluze na pracovišti.

I letos firmy mohou nominovat osobnosti do kategorie TOP Odpovědný leader v udržitelnosti a TOP Odpovědný leader v diverzitě. Cena je udělena za osobní přínos k rozvoji odpovědného přístupu k podnikání.

Jak se přihlásit?

Registrace firem a projektů je možná zdarma na našich webových stránkách www.odpovednefirmy.cz od 2. května do 18. července. 

Ty firmy, které se hlásily minulý rok si mohou načíst data pod svými přihlašovacími údaji minulého ročníku.

Slavnostní Galavečer s vyhlášením výsledků proběhne 25. října v digitálním prostoru plného nových technologií Cubex Centru na Praze 4.

Redakčně upravená tisková zpráva Byznys pro společnost

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme