TOP Odpovědná firma roku: Jak přistupovat k udržitelnému byznysu? Hlaste se do června

Byznys pro společnost, největší platforma pro udržitelné podnikání sdružující alianci odpovědných firem, vyhlašuje již 18. ročník projektu TOP Odpovědná firma roku. Soutěž je v podstatě jediným komplexním ratingem udržitelného podnikání u nás. Firmy se mohou do soutěžního klání hlásit do 30. června.

Podniky přihlašují do konce června své strategie a konkrétní projekty. Lídři udržitelného podnikání a nejinovativnější projekty budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru, který je naplánován na začátek listopadu.

Soutěž je otevřena všem firmám v různých fázích rozvoje udržitelného přístupu, které působí v rozličných oborech.

„Každoroční velký zájem o rating potvrzuje, že je pro firmy odpovědný přístup důležitou součástí jejich podnikání – jak ve vztahu k celé společnosti a životnímu prostředí, tak směrem k zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům. Odpovědná a udržitelná firma je zkrátka podnikem odolným vůči náhlým změnám,“  říká ředitelka Byznysu pro společnost Daniela Němcová

„Představitelé těchto společností si uvědomují, že hodnota a budoucnost podniku nestojí jen na aktuálních finančních výsledcích, ale zejména na prostředí a kultuře, které ve firmě panují,“ doplňuje Němcová.

Strategické kategorie

Firmy se podle své velikosti hlásí do dvou strategických kategorií:

  • TOP Odpovědná velká firma
  • TOP Odpovědná malá firma

Výsledky soutěže ukáží, jaká je její odpovědnost a jednání napříč oblastmi jejího podnikání, kterými jsou Strategie, Odpovědné HR, Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci, Životní prostředí a Podpora komunit.

Strategie malých a velkých firem dále posuzuje nezávislá pětapadesátičlenná odborná porota z řad neziskového sektoru, komerční sféry, státní správy a médií, jejíž členové se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.

Hodnocení odborné poroty je následně připočteno k celkovému součtu z již zmíněných oblastí a je sestaven výsledný rating firmy. Pro zástupce podniky je to potvrzení či vyvrácení toho, zda se vydali správným směrem.

Projektové a speciální kategorie

Firmy mohou přihlašovat projekty také v kategoriích TOP Odpovědná firma v životním prostředí, TOP Odpovědná firma pomáhající okolí a TOP Odpovědná firma v diverzitě a inkluzi.

Předpokladem přihlášení do poslední zmíněné kategorie je vyplnění dotazníku, kterým společnost dokládá svůj aktivní přístup k řešení otázek rovnosti, diverzity a inkluze na pracovišti.

„Manažeři z odpovědných firem jsou často těmi, kteří aktivně podporují rozmanitost a inkluzi i vně podniku. Přináší totiž nové pohledy a přístupy na cestě k dlouhodobému podnikatelskému úspěchu. Firemní odpovědnost přirozeně vnímají jako samozřejmost a domýšlejí dopady ze své činnosti na všechny zainteresované strany a vlastně i na naši planetu,“ shrnuje Pavel Štern, ředitel programů Byznysu pro společnost.

Ocenění mohou firmy získat i za přihlášenou nefinanční zprávu v kategorii TOP Odpovědná firma v reportingu. Speciálními kategoriemi jsou letos TOP Odpovědná firma vstřícná k ženám a Zaměstnanecký počin v dobrovolnictví, a to v reakci na dopady pandemie koronaviru.

Další podrobnosti na stránkách projektu TOP Odpovědná firma

Jak se přihlásit?

Na základě zpětné vazby od firem i porotců upravil pořadatel harmonogram soutěže – přihlašování začíná již 1. května. Novinkou letošního ročníku je také přívětivější registrace pro firmy a vylepšení hodnotící aplikace pro nezávislou porotu. ¨

Registrace firem a jejich projektů zůstává nadále zdarma a potrvá do 30. června 2021. Hlásit se můžete tradičně na webových stránkách.

Redakčně upravená tisková zpráva Byznys pro společnost

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme