Tradiční účast českých firem na veletrhu Kosher Fest v USA

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 proběhl v Meadowlands Exposition Center v New Jersey každoroční KosherFest, největší veletrh zaměřený na košer výrobky na světě. Na letošním ročníku prezentovaly své košer produkty dvě české společnosti, Emco USA, Inc. (zdravá výživa, cereální výrobky), Extrudo Bečice s.r.o. (zdravá výživa, suchary).Kromě prezentací dvou již „tradičních“ českých účastníků veletrhu připravil generální konzulát a agentura CzechTrade rovněž národní stánek, který byl využit k doplňkové prezentaci ČR.

Společnost Emco je již na americkém trhu dobře etablována (mj. dlouhodobá spolupráce s řetězcem Walmart), společnost Extrudo pak i díky pravidelné účasti na veletrhu KosherFest úspěšně navyšuje své dodávky na americký trh. Jelikož však veletrh KosherFest přitáhne každoročně do New Jersey distributory košer výroků z celého světa, nezřídka získají zúčastněné české společnosti na tomto veletrhu kontakty, které následně přerostou v obchodní úspěch v jiných částech planety.

Veletrh se stejně jako v předešlých letech těšil enormnímu zájmu distributorů, ve srovnání s jinými veletrhy konanými v New Yorku nákupčí a distributoři svým počtem na tomto veletrhu vždy výrazně převyšují ostatní typ návštěvníků. České společnosti proto měly možnost vést na zdejší standardy skutečně výjimečné množství relevantních jednání, která by měla v ideálním případě vést k navázání dlouhodobější spolupráce.

Díky příspěvku z projektu na podporu ekonomické diplomacie byl český pavilon zviditelněn i v oficiálním katalogu veletrhu, kde se mu dostalo ¼ strany na titulní stránce („Featured Pavilion“) a v jehož rámci měla dále každá z českých firem vyhrazenu další separátní ¼ stranu pro další marketing.

Oblast New Yorku je všeobecně známá velmi početnou židovskou komunitou, která z ní činí velmi lukrativní odbytiště pro produkty s košer certifikací. Tou rok od roku disponuje čím dál více českých společností, které naplnily náročné podmínky pro její získání, a sektor košer potravin tak pro ně skýtá výrazné možnosti pro expanzi i na silný americký trh.

Účast českých firem na letošním ročníku veletrhu KosherFest zajišťovala opět zahraniční kancelář CzechTrade Chicago. České vystavovatele již tradičně podpořil účastí na českém pavilonu i ekonomický konzul generálního konzulátu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v New Yorku (Spojené státy americké). Autor: Karel Smékal, ekonomický konzul.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme