Zdroj: CzechTrade

Trafostanice od firmy Betonbau pomáhají přerodu energetiky v Pobaltí

Tři malé pobaltské země – Litva, Lotyšsko a Estonsko – se snaží rychle a kompletně vymanit z energetické závislosti na Rusku. V přeměně energetiky našel příležitost i český vývozce Betonbau s dodávkami masivních betonových trafostanic.

Za účelem odpoutat se od Ruskem ovládaného systému BRELL probíhá v Pobaltí modernizace elektrické přenosové a distribuční soustavy. Právě díky ní vznikají pro české firmy příležitosti k úspěšné expanzi do Lotyšska, Litvy a Estonska.

Pobaltské země rozsáhle sázejí na vodu a vítr i další obnovitelné zdroje energie.

Významné zakázky realizuje na pobaltském trhu od začátku roku 2022 například firma Betonbau. S pomocí agentury CzechTrade dodává do Lotyšska prefabrikované betonové trafostanice, které energetickou infrastrukturu zkvalitňují a připravují na přechod k trvalé udržitelnosti.

Trafo dostala třetí největší hydroelektrárna

Trafostanice jsou mimo jiné důležité pro připojení k Evropské kontinentální síti. „I přes počáteční minimum zkušeností s pobaltskými státy jsme se díky zahraniční kanceláři CzechTrade dostali na trh, kde je nutné zmodernizovat místní infrastrukturu nejenom z kvalitativního, ale také z bezpečnostního a environmentálního hlediska,“ říká Irena Kritinina, zástupkyně firmy Betonbau s tím, že jejich trafostanice byla mimo jiné využita také při modernizaci třetí největší vodní elektrárny v Lotyšsku a zároveň v celém Pobaltí.

Trafostanice Betonbau jsou specifické svou vysokou mechanickou odolností, dlouhou životnostní, vodonepropustností a šetrností k životnímu prostředí. Tyto konkurenční výhody vyplývají z konstrukce trafostanic, kdy je korpus vyráběn jako jeden betonový odlitek. „Naše produktové portfolio tvoří jak malé kompaktní trafostanice, tak velké pochozí objekty složené z mnoha buněk. Stanice umíme realizovat i jako podzemní,“ vysvětluje Irena Kritinina.

Podle generálního ředitele agentury Radomila Doležala jsou v Pobaltí velké šance právě v energetice „Věřím, že vysoce odolné trafostanice jsou v Pobaltí, vzhledem ke geopolitické situaci, velmi aktuální téma,“ uvedl.

V dubnu čeká exportéry mise do Pobaltí, na podzim pak strojírenský veletrh

V roce 2022 vyvezly české podniky do Pobaltských zemí produkty za 32,5 miliard korun. Mezi položky s největším meziročním růstem patřily elektrická zařízení a potravinářské výrobky. Na celkové hodnotě vývozu se nejvíce podílely položky jako motorová vozidla, elektrická zařízení a počítače nebo elektronické a optické přístroje.

„V poslední době se na nás obrací stále více firem, které nabízí inovativní produkty či velmi sofistikovaná řešení včetně těch softwarových,“ říká ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí Věra Všetičková a dodává: „V dubnu letošního roku budeme organizovat misi českých dodavatelů do průmyslových pekáren v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Na přelomu listopadu a prosince budeme také prezentovat české strojírenské firmy na veletrhu Tech Industry v Rize.“

Jaké společné mise českých exportérů a účasti na zahraničních veletrzích spoluorganizuje pro letošek agentura CzechTrade? Podívejte se do Kalendáře akcí

„V agentuře jsme schopni nasměrovat české firmy na trhy, kde mají reálnou šanci uspět. V 64 zemích světa jsou firmám k dispozici odborníci ze zahraničních kanceláří, kteří pomáhají s celým procesem od prvotního screeningu trhu přes firemní prezentace pro potenciální obchodní partnery až po konkrétní jednání o spolupráci,“ připomněl Radomil Doležal.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme