Tramvajová doprava ve Finsku zažívá boom, šanci mají nejen výrobci souprav

Tramvajová doprava ve Finsku zažívá skutečný boom. Jen v metropolitním regionu by mělo dojít ke ztrojnásobení délky tramvajových tratí, další tři finská města chystají nové tratě či zavedení tramvají do provozu.

Pojí se s tím nejen příležitosti pro dodavatele tramvajových souprav, kde je dlouhodobě úspěšná Škoda Group, ale i v oblasti výstavby potřebné infrastruktury, zabezpečení, údržby či autonomizace.

Ilustrační fotografie

V Helsinkách a sousedním Espoo aktuálně vrcholí přípravy na spuštění vysokorychlostní tramvaje „Raide-Jokeri“ do plného provozu. Trať má na 25 kilometrech své délky 34 zastávek a spojuje východní Helsinky (čtvrť Itäkeskus) s východní částí sousedního města Espoo Keilaniemi. I přes mimořádný význam tohoto spojení jde pouze o jeden z mnoha projektů v metropolitní oblasti, která zahrnuje města Helsinky, Espoo a Vantaa.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Délka tratí v této oblasti se má z původních asi 50 km v roce 2020 do roku 2030 přibližně ztrojnásobit, což s sebou přinese masivní investice nejen do samotných tratí a tramvajových souprav, ale i do infrastruktury, zabezpečení a automatizace provozu. V řadě tendrů budou příležitosti i pro zahraniční hráče, včetně českých firem.

Rychlotramvaj na letiště

Letos v květnu schválilo zastupitelstvo města Vantaa, kde se nachází finské hlavní mezinárodní letiště, projekt rychlostní tramvajové trati do Helsinek „Vantaa Light Rail“ o celkové délce asi 20 km. Zahájení výstavby za více než 600 mil. eur se plánuje na podzim roku 2024 a trať má být uvedena do provozu v roce 2029. Projekt posílí rozvoj bezemisní dopravy v metropolitním regionu a město Vantaa si od něj slibuje další rozvoj již tak dynamicky se rozvíjejícího města v podobě desítek tisíc nových obyvatel i pracovních míst.

Projekt bude realizován jako takzvaný alianční model, v rámci kterého všichni členové aliance (zadavatelé, projektanti, dodavatelé a jiní) intenzivně spolupracují, úzce své aktivity koordinují a mají předem jasně rozdělená rizika i zisk. Tendry na jednotlivé investiční celky by měly být vypisovány od konce letošního roku a uzavřeny během roku příštího. Součástí stavby bude i rozsáhlý tunel či depa.

Ilustrační fotografie

V Tampere byly první dvě tramvajové linky o celkové délce 24 km otevřeny v roce 2021. Aktuálně probíhá druhá etapa výstavby, jež má být dokončena na začátku roku 2025. O prodloužení stávající trati by městská rada měla rozhodnout během příštího roku a výstavba by měla proběhnout v letech 2025–2028. Výhledově pak město zvažuje několik dalších etap rozšíření a výstavbu nových tramvajových tratí s tím, že do roku 2050 by tramvajová doprava v oblasti měla mít nejen městský, ale i příměstský a regionální charakter.

Po mnoha letech diskuzí se pro tramvaje rozhodlo i město Turku, kde budou během letošního podzimu zahájeny práce na prováděcím projektu. První trať bude spojovat přístav se čtvrtí Varissuo na severovýchodě města. Celkové náklady na výstavbu trati se předpokládají ve výši 344 mil. eur, z toho 42 mil. eur budou tvořit tramvajové soupravy.

V souvislosti s výstavbou trati se plánuje i řada investic do obnovy a modernizace rezidenčních oblastí, které bude tramvaj propojovat. Finální rozhodnutí o investici by společně s projektovou dokumentací a širšími dopady na město měly být schváleny na konci roku 2025.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí

Doporučujeme