TRAVELCON 2023: Cestovní ruch se přizpůsobuje digitální budoucnosti

Na největší konference cestovního ruchu v ČR TRAVELCON, která se konala 20. a 21. dubna 2023 v Českých Budějovicích, se sešlo přes 400 účastníků, což je nejvyšší počet v historii této konference.

Jedním z hlavních témat letošní konference, kterou osobně zahajovali jihočeský hejtman Martin Kuba, jeho první náměstek František Talíř a primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, byl zejména vývoj digitálních technologií, jejich vliv na cestovní ruch a data jako surovina 21.století.

Jihočeský hejtman Martin Kuba na zahájení konference TRAVELCON | Jihočeský kraj

„Je důležité abychom pro segment cestovního ruchu měli co nejjasnější pravidla, aby s námi spolupracovaly nejen municipality, ale především vláda, protože Česká republika je úžasný prostor s mnohem větším potenciálem, který lze využít,“ uvedl Martin Kuba. „V době, kdy se šetří každá koruna, je cestovní ruch naopak možným významným zdrojem miliardových příjmů,“ doplňuje ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, Petr Soukup.

Poprvé v historii TRAVELCONu se na konferenci objevila virtuální moderátorka Natálie, která byla založena na technologii umělé inteligence. Natálie se ukázala být úspěšnou inovací, která zvládala interaktivně komunikovat s účastníky a zajišťovat průběh konference.

Dalším významným tématem konference byla krizová řízení v cestovním ruchu. Na základě zkušeností Jihočeského kraje s COVID-19, Českého Švýcarska s požárem a Jihomoravského kraje s tornádem bylo vytvořeno desatero krizového řízení, které bude sloužit jako příručka pro podobné situace v budoucnosti, zmínila například bývalá hejtmanka jihočeského kraje, Ivana Stráská.

Cestovní ruch se stává stále více digitalizovaným a automatizovaným, což vede ke změnám v oblasti zaměstnanosti. Na TRAVELCONu bylo diskutováno také to, jak cestovní ruch využívá technologie, aby řešil nedostatek pracovních sil a vytvářel nové pracovní profese, jak popsali Jaromír Polášek a Marek Šíp.

Ilustrační fotografie

Na konferenci se také řešila otázka investic a priorit v souladu s potřebami státu, krajů, destinací a měst. Například Petr Maroš, náměstek českobudějovické primátorky, přiblížil témata, jak lépe propojit rozvoj infrastruktury s potřebami cestovního ruchu, jakým způsobem zajistit udržitelnost tohoto odvětví, jak efektivně investovat do cestovního ruchu nebo jak zajistit udržitelný rozvoj této oblasti.

Nezbytnost dat jako základ pro řízení cestovního ruchu, jejich sdílení a využívání k rozhodování zdůraznili na své přednášce Petr Zlámalík, Lukáš Kaczor a Filip Förstl.

Mění se i chování zákazníků při plánování svých pobytů. Doby rezervací se stále zkracují a návštěvníci mají vyšší nároky na digitalizaci služeb. Zároveň se objevují nové profese a některé staré profese se díky modernizaci spojují do jedné, jak uvedl Petr Šalda, zakladatel a společník hotelové skupiny iQ Hospitality Group.

Generace Z se také stala důležitým tématem diskuse na dechberoucí přednášce Pavlíny Louženské z #HolkyZMarketingu. Její zástupci totiž budou hrát stále důležitější roli nejen na straně návštěvníků, ale i na straně pracovního trhu. 

Jedním z významných aspektů cestovního ruchu je jeho schopnost pomoci s rozvojem příhraničních regionů a využitím brownfieldů. Konference TRAVELCON také nabídla možnost získat zkušenosti od odborníků z Rakouska a příhraničí na základě prezentace Martina Krupauera a Michaely Reitterer.

Ilustrační foto

Bohužel se na konferenci neobjevil nikdo z Ministerstva pro místní rozvoj, které má cestovní ruch v gesci. Tento nedostatek komunikace zůstává stále vážným problémem, na který organizátoři konference upozornili. 

TRAVELCON 2023 byl nejen velkým úspěchem, ale také ukázal, že cestovní ruch je oblastí, která se neustále vyvíjí, má potenciál využít nové technologie ke zlepšení zážitku návštěvníků a řešení problémů, které s sebou nese. Konference také upozornila na důležitost krizového řízení a spolupráce mezi různými úrovněmi státní správy, destinací a měst. 

„Věříme, že diskuse a závěry konference přinesou pozitivní změny v oblasti cestovního ruchu a pomohou tuto důležitou oblast rozvíjet v souladu s potřebami a očekáváními návštěvníků, místních komunit a ochrany přírody a kulturního dědictví. Doufáme, že se setkáme na dalších ročnících TRAVELCONu a budeme společně vytvářet budoucnost cestovního ruchu v ČR,“ uzavírá Petr Soukup. 

Vzhledem k velkému zájmu a úspěchu letošního ročníku TRAVELCON organizátoři již začali plánovat příští ročník. Očekává se, že konference bude i nadále sloužit jako důležitá platforma pro diskusi o tématech spojených s cestovním ruchem v České republice. Do kalendáře si už nyní můžete zapsat datum 18. – 19. 4. 2024, kdy se uskuteční příští konference. Veškeré informace budou také průběžně k dispozici na webu TRAVELCON.

Redakčně upravená tisková zpráva Jihočeského kraje

• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme