Trend náhrady plastových obalů hliníkovými v Japonsku

Mnozí japonští prodejci nápojů ve snaze bojovat se znečištěním moří a oceánů přestávají používat plastové láhve a nahrazují je hliníkovými plechovkami.

Výrobci nealkoholických nápojů začali preferovat hliníkové plechovky poté, co bylo zveřejněno, že míra recyklace, která umožňuje opětovné použití materiálu pro srovnatelné použití, byla u plechovek podstatně vyšší ve srovnání s plastovými lahvemi.

Podle Japan Aluminium Association a Rady pro recyklaci PET lahví je míra recyklace hliníkových plechovek 71 % ve srovnání s 24 % u plastových lahví.

Protože materiál z plastových lahví v průběhu několika cyklů recyklace slábne, často končí přetvářením do plastových tácků na potraviny. Navíc hliníkové obaly lépe brání zhoršování jejich obsahu, protože jejich neprůhlednost chrání před poškozením.

Přechodem na hlinkové plechovky došlo k omezení plýtvání nápoji tím, že se prodloužila doba použitelnosti alkoholických nápojů o 90 dní na 270 dní.

Přechod k efektivní recyklaci získává na síle i v zahraničí. Minerální voda v hliníkových lahvích byla nabízena na summitu zemí G7 v červnu ve Velké Británii, také mezinárodní gigant Unilever uvedl, že na trhu v USA začne prodávat šampon v hliníkových lahvích.

Autorka: Irena Leopoldová. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme