Trend v byznysu: Menší kanceláře, větší monitory

„Máme možnost pracovat vzdáleně téměř odkudkoliv. Každý den jsme s kolegy v kontaktu prostřednictvím vysoce kvalitní face-to-face video interakce. Dalším trendem je zmenšování konferenčních místností a obecně prostor pro týmovou práci. Technologie jako videokonference a bezdrátové sdílení obsahu začínají být běžně používány v dalších firemních prostorách, a ne pouze v zasedacích místnostech při důležitých jednáních,“ říká Andrej Hronec, zástupce společnosti Lifesize.

To vyhovuje lidem, kteří dosáhli dospělosti na přelomu 21. století. Ti dnes tvoří stále důležitější skupinu na pracovním trhu. V boomu digitální éry vyrostli, jsou na nové moderní technologie zvyklí a při práci je aktivně využívají. Firmy, které je chtějí přilákat, jim proto musejí umožnit jejich využívání.

Tradiční kanceláře mizejí, nahrazují je „domácí“, coworking, kavárny. Jiné jsou i prostory pro jednání ve firmách.Bez videa to nepůjde

Když se zpočátku devadesátých let videokonference objevily, svět na ně nebyl připravený. Dnes se proměňují ze strategické výhody na nezbytnost. Stávají se součástí běžného provozu, obvyklým prostředkem pro komunikaci se vzdálenými zaměstnanci a pobočkami.

Jsou pokládány za nejlepší variantu hned po osobních schůzkách – díky vylepšení AI technologií, rozšířené realitě, automatickým jazykovým překladům a sledování výrazu obličeje – v mnoha ohledech brzy předčí osobní pracovní setkání.

Využití jazykového ovládání, například Siri, Alexa nebo Cortana, které se stalo rychle populární, vyvolalo zájem také o automatizaci a robotická řešení v byznysovém prostředí. Video a audio technologie budou už brzy v budoucnosti rozpoznávat obličeje a hlas, automaticky generovat shrnutí schůzek, vytvářet inteligentní poznámky nebo jazykový překlad.

Obrovskou roli však v tomto ohledu bude hrát bezpečnost. Firmy totiž hledají způsob, jak využívat moderní technologie, aniž by se vystavovaly nebezpečí cloudových útoků.

Robotická řešení

Vzestup Al (umělé inteligence) a machine learning (strojového učení) nabízí zjednodušení způsobu komunikace z pohledu koncového uživatele. IT administrátorům zase pomáhá při monitorování sítí a koncových bodů pro zvýšení spolehlivosti a výkonu.

Videokonference založené na cloudových technologiích dávají přístup k obrovskému množství dat. Tato data, podporovaná umělou inteligencí a strojovým učením, umožňují optimalizovat využití videokonferenčních zařízení, a ještě zvýšit jejich efektivitu.

Zařízení by mohlo být schopné stanovit optimální délku schůzky, ideální počet účastníků nebo nejvhodnější den pro konferenci. Rozpoznávání hlasu by mohlo analyzovat obsah schůzí, porovnat je s dalšími setkáními v téže organizaci a navrhnout spojení mezi lidmi, jejichž znalosti a dovednosti se doplňují.

Kanceláře budoucnosti

Jednací místnosti vybavené pokročilou technologií pro video budou v blízké budoucnosti stále častější. Běžné budou funkce rozpoznávání obličeje a hlasu, rozšířená realita, automatické překládání hovoru ve více jazycích nebo plánování pracovních schůzek na základě strojového určení.


Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Jaroslav Matějka.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme