Trend v českém školství. Studijní robotické pracoviště láká

Robotům se v České republice očividně daří. Na 10 000 zaměstnanců připadá více než 100 robotů a tento počet stále narůstá v řádu desítek procent ročně. Pro srovnání, průmyslové velmoci jako Německo, Japonsko nebo země s nejvyšším stupněm robotizace Jižní Korea jich mají stále několikanásobně více. Společnost Zlín Robotics se specializuje na robotické buňky pro podniky i školy.

Důvodů k takto dramatickému navyšování stupně automatizace v českých podnicích je jistě mnoho. Mezi ty nejčastější však téměř vždy patří zvyšující se konkurence mezi výrobními podniky, tlaky na cenu a kvalitu výroby a v posledních letech také nedostatek pracovní síly. Ve všech těchto oblastech může být použití robota velmi vhodným řešením.

Základ pro nové profese

Je také velmi potěšujícím zjištěním, že na tento celosvětový trend reagují nejen české podniky, ale také školství. Robotická ramena, stejně jako kdysi počítače, procházejí nyní fází zjednodušování, zvyšování uživatelské přívětivosti, zvyšování bezpečnosti i finanční dostupnosti. S tím souvisí jeden důležitý fakt, podobně jako tomu bylo u počítačů, běžná obsluha robotů se přesouvá z oblasti akademiků do sféry běžných inženýrů a ještě častěji techniků se středoškolským vzděláním.

Zlín Robotics
Specialista na průmyslovou automatizaci a robotizaci. Firma vznikla z vývojového oddělení firmy TNS Servis, kde od roku 2011 bylo realizováno více než 35 případů průmyslové automatizace a robotizace. Zkušenosti z realizovaných projektů byly přeneseny do stále rostoucího týmu.

Firemní know-how dovoluje řešit širokou škálu projektů pro zákazníky nejen z elektronického průmyslu, ale také z automotive a dalších oborů, přičemž cílem není pouze samotná realizace projektů, ale efektivní racionalizace s reálnou návratností investice do automatizace. V soutěži Inovační firma Zlínského kraje získala společnost speciální Cenu České spořitelny.

Roboti pro studenty

Na tento výrazný trend reagovala společnost Zlín Robotics, která staví špičkové výrobní linky a robotické buňky pro přední průmyslové podniky. Vyvinula studijní robotické pracoviště postavené na stejných moderních technologiích, které používá průmysl, a připravila k němu soustavu praktických úkolů a cvičení včetně manuálů pro školené i školitele. Školený zaměstnanec nebo student se tak naučí nejen základní schopnosti dnešní kolaborativní robotiky, ale také zjistí, kde všude se dá taková technologie nasadit a co to obnáší.

Projekt z dílny Zlín Robotics
Projekt z dílny Zlín Robotics | Archiv Zlín Robotics

Ředitel Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova Antonín Doušek si kolaborativní robotické pracoviště od Zlín Robotics pochvaluje: „Při výběru robota pro naše studenty byla pro nás nejdůležitější relevance na průmyslovou praxi. S kolaborativním robotem, který má i plně integrovanou chytrou kameru, poznají naši studenti druh technologie, kterou téměř s jistotou budou potkávat v následném zaměstnání.“

Experti ze střední

Také Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, která se nedávno rozhodla pořídit takové studijní robotické pracoviště, od něj očekává mnoho, potvrzuje její ředitel Rostislav Šmíd: „Kolaborativní robotické pracoviště pro studijní účely jsme ve spolupráci se Zlín Robotics rozšířili o další pokročilé úlohy s používáním externích kamer, dopravníkového pásu, conveyor trackingu, což je technologie umožňující robotovi provádět operace i na pohybujícím se díle, a OCR, díky níž umí robot přečíst alfanumerické znaky. Jednoduchost, s jakou takto složité úkoly zvládne moderní robotická technologie, je až šokující. Pro naše studenty je to ohromná přidaná hodnota, že ji poznají, naučí se ji ovládat a vhodně aplikovat.“

Kromě středních škol najdete studijní robotická pracoviště od Zlín Robotics i na vysokých školách v Ostravě, v Brně nebo vývojových centrech firem, které to s automatizací myslí vážně.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj

Doporučujeme