Zdroj: CzechTrade

Trendy a příležitosti v čínském průmyslu obráběcích strojů

Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů, jehož tržní hodnota přesahuje 200 miliard jüanů (přibližně 27,86 miliardy dolarů), je významně závislý na dovozu ze zahraničí.

To vede k různým příležitostem pro mezinárodní spolupráci a investice, a navíc vláda podporuje značnými pobídkami. Čína, v jejímž čele stojí necelá dvacítka špičkových výrobců, si osvojila pokročilé technologie a upřednostňuje vývoj přesných a inteligentních obráběcích strojů a příslušenství s počítačovým číslicovým řízením (CNC).

Ilustrační fotografie

Navzdory silné podpoře vlády pro rozvoj domácího průmyslu obráběcích strojů zůstává čínská závislost na dovozu špičkových CNC obráběcích strojů a příslušenství vysoká, což zvyšuje trvalou poptávku po zahraničních výrobcích. Zahraniční výrobci a dodavatelé proto objevují rozsáhlé příležitosti ke spolupráci a využívají neúnavné snahy Číny o technologickou vyspělost a zdokonalené výrobní standardy.

ExportMag.cz: Výrobce Harmonik z Loun boduje v Číně. Zahrál si i prezident

Spotřeba obráběcích strojů v Číně odráží silnou poptávku po strojním zpracování a představuje významný 32% podíl na světovém trhu. Tento prudký nárůst poptávky je v souladu s rychlým rozvojem domácího výrobního sektoru, což vysvětluje postavení Číny jako největšího trhu s obráběcími stroji na světě. 

V souvislosti s průmyslem obráběcích a tvářecích strojů v Číně je třeba se zabývat dynamikou dovozu a vývozu. Vzhledem k velké závislosti země na dovozu obráběcích a tvářecích strojů hraje obchodní prostředí zásadní roli při utváření tohoto odvětví. Čína, jako hlavní světové výrobní centrum, často spoléhá na dovoz špičkových obráběcích strojů, aby uspokojila poptávku po pokročilých technologiích a specializovaném vybavení. Dovoz a vývoz obráběcích a tvářecích strojů proto slouží jako klíčový ukazatel technologického pokroku a globální konkurenceschopnosti odvětví.

V rámci strategického směřování k soběstačnosti se Čína neustále snaží snižovat závislost na zahraničních technologiích, stoupat v hodnotovém řetězci a zaujmout vedoucí postavení ve vývoji přesných, vysokorychlostních a efektivních CNC obráběcích strojů a integrovaných výrobních systémů. Program Made in China 2025 například klade důraz na urychlení výzkumu a vývoje v oblasti špičkových technologií a zařízení, zejména se zaměřením na špičkové CNC obráběcí stroje a přesné komponenty.

V reakci na současné geopolitické události čínská vláda zintenzivňuje úsilí o omezení závislosti na dovozu špičkových technologií ze Spojených států a prosazuje větší domácí kapacity. Na podporu domácích výrobců CNC obráběcích strojů stranický výbor Komise pro dohled nad majetkem a správu majetku při Státní radě Na podporu domácích výrobců CNC obráběcích strojů stranický výbor Komise pro dohled nad majetkem a správu majetku při Státní radě zdůraznil zásadní význam modernizace celého domácího průmyslového řetězce CNC obráběcích strojů.

Kromě toho vybízí státní podniky, aby se aktivně zapojily do národního rámce základního výzkumu, aplikací a inovací a zaměřily se na rozvoj tohoto odvětví. Přesto tento aktivní přístup k budování zdatnosti čínského strojírenského průmyslu staví zemi do pozice lukrativní destinace pro zahraniční investory a podniky, které hledají příležitosti v oblasti pokročilé výroby a technologií a souvisejících odvětví.

Ilustrační fotografie

V souvislosti s dynamickými změnami v čínském průmyslu obráběcích a tvářecích strojů mají mezinárodní společnosti dobrou pozici pro využití řady příležitostí. Podporou strategických partnerství a spoluprací s místními čínskými protějšky se mohou zapojit do cenných iniciativ v oblasti přenosu technologií a usnadnit tak výměnu odborných znalostí při vývoji pokročilých CNC strojů a přesných nástrojů. Rozvíjející se prostředí čínského výrobního sektoru vyžaduje řešení na míru přizpůsobená konkrétním tržním mezerám a požadavkům.

Zahraniční vývozci, kteří si trend uvědomují, se mohou zaměřit na poskytování výrobků a služeb na míru, a účinně tak uspokojovat rozmanité a neustále se vyvíjející potřeby místního průmyslu. Rostoucí důraz na vysoce přesné a inteligentní CNC stroje vyvolal prudký nárůst poptávky po špičkových komponentech a příslušenství. Zahraniční dodavatelé mohou trend využít a prozkoumat možnosti dodávek kritických komponentů, čímž efektivně uspokojí rostoucí požadavky trhu svou vysoce kvalitní nabídkou.

Čína postupuje vpřed s technologickým pokrokem, zahraniční společnosti specializující se na špičkové technologie obráběcích strojů a modernizaci zařízení tak najdou slibný trh pro své služby.

Poskytováním technologického pokroku a řešení modernizace mohou tyto společnosti aktivně přispět k technologické cestě Číny. Kromě toho vznik novějších segmentů v oboru obráběcích strojů, jako jsou inteligentní obráběcí centra a přesné brusky, představuje pro zahraniční vývozce cennou příležitost a umožňuje jim silně se prosadit na trhu.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj).
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme