Třetí dějství Smart Akcelerátoru Libereckého kraje právě odstartovalo. Zaměří se na vzdělávání i klimatické změny

Třetí dějství projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje podpoří v následujících čtyřech letech řadu inovativních nápadů z kraje. V předchozím projektu Smart Akcelerátor II se podařilo rozběhnout velké krajské projekty.

Ty byly zaměřené na kybernetickou bezpečnost nebo digitalizaci a na svém kontě má tým akcelerátoru i mnoho dalších aktivit s přímým dopadem do regionu.

Krajský úřad Libereckého kraje | Liberecký kraj

Smart Akcelerátor s pořadovým číslem tři, spuštěný letos v lednu, naváže na aktivity svého předchůdce a přidá řadu nového. Jednou z ambic je vrátit do Liberce prestižní formát konferencí TEDx, dále si projekt klade za cíl vybudovat informační a datový portál Libereckého kraje nebo rozvíjet oblast lidských zdrojů s důrazem na pracovníky generující v kraji vysokou přidanou hodnotu. Konkrétně chceme podporovat podnikavost na školách a aktivně pracovat s doktorandy,” uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Na projektu pracuje pro Liberecký kraj Agentura regionálního rozvoje, podobně je tomu i v ostatních krajích. Jeho nosným tématem je podpora vědy, výzkumu a inovací v regionu, a to ve velmi širokém spektru aktivit. „Za poslední dva roky jsme vytvořili širokou síť spolupracujících organizací, propojujeme podniky se startupy a s výzkumnými organizacemi, školami, veřejnou správu či neziskovým sektorem. Průběžně hledáme nové a nové podněty, které posunou inovace v našem regionu dopředu,” říká Martina Pšeničková, manažerka projektu a dodává, že v následujících letech se chce ve větší míře zaměřit na přeshraniční spolupráci.

Ilustrační fotografie

Na jedné straně stojí konkrétní dotační programy, asistenční vouchery určené pro žadatele o velké národní i evropské projekty a také služba Dotační ambulance pro každého, kdo má nápad a hledá veřejné zdroje pro jeho realizaci. Na druhé straně pak stojí rozvoj vlastních projektů. Za zmínku stojí Juniorní centrum pro kybernetickou bezpečnost vznikající při Střední průmyslové škole v České Lípě nebo Evropský digitální inovační hub, o jehož umístění v kraji se rozhodne v prvním kvartálu letošního roku.

Významnou měrou se chce Smart Akcelerátor i nadále zasazovat o modernizaci vzdělávání. Svou roli sehraje i v podpoře startupů a v komunikaci témat vědy, výzkumu a inovací pocházejících z Libereckého kraje veřejnosti. K tomu bude i nadále využívat portál 1012plus.cz a na něj navázané sociální sítě. Pokračovat budou i zmíněné akce v čele s vlajkovou lodí PechaKucha Night, která pravidelně zaplňuje liberecké sály a navštěvují ji diváci z širokého okolí.

Nezanedbatelným tématem akcelerátoru jsou aktuální trendy, jejichž rozšíření v regionu je klíčové pro rozvoj regionu. „Dotkneme se udržitelné energetiky, velkého trendu současnosti, ve hře je podpora expertů ze zahraničí studujících nebo pracujících v kraji a také téma klimatických změn. Ohledně toho jsme v kontaktu se statutárním městem Liberec, které se účastní mise Evropské unie zaměřené na vznik klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030,” uzavřel Jiří Ulvr.

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme