Třetí ročník mezinárodní konference SOLAIR se zaměří na základní hodnoty a práva v digitálním věku

Ve dnech 10. – 11. září 2020 proběhne v Praze pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu mezinárodní konference SOLAIR organizovaná Ústavem státu a práva Akademie věd ČR.

Na půdě Ústavu státu a práva Akademie věd ČR se ve dnech 10. – 11. září 2020 uskuteční mezinárodní konference SOLAIR 2020: Fundamental Rights and Values in the Digital Age. Jedná se již o třetí pokračování úspěšné konference, která zaznamenala příznivé ohlasy nejen na vnitrostátní ale zejména na mezinárodní úrovni.

Záštitu nad konferencí převzalo již po třetí i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se problematikou digitální ekonomiky zabývá a aktivně podporuje její globální rozvoj jako dynamického odvětví s potenciálně významnými hospodářskými dopady.

Aktuální ročník konference SOLAIR se zaměří zejména na problematiku základních hodnot a práv v digitálním věku. Partnerem konference bude tento rok kromě Ministerstva průmyslu a obchodu např. i Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), jejíž tajemnice, paní Anna Joubin-Bret, osobně představí aktivity UNCITRAL v oblasti regulace umělé inteligence na mezinárodní úrovni. Dále se předpokládá účast zástupců Mezinárodního ústavu pro sjednocení mezinárodního práva soukromého (UNIDROIT), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a specializované „ad hoc“ komise Rady Evropy zabývající se umělou inteligencí (CAHAI) a řady dalších předních odborníků v oblasti práva a umělé inteligence z veřejné sféry, akademické obce a byznysu.

Na základě iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu bude součástí prvního dne konference SOLAIR také workshop na téma řešení sporů v digitální ekonomice (Dispute Settlement in Digital Economy) organizovaný ve spolupráci s japonským ministerstvem spravedlnosti, japonským mezinárodním střediskem pro řešení sporů (JIDRC), státem Izrael a Sekretariátem UNCITRAL.

Téma konference SOLAIR je zároveň úzce spojeno se zaměřením budoucích prací, které ČR navrhuje ve specializovaných mezinárodních organizacích UNCITRAL a UNIDROIT.

Více informací, včetně detailního programu a registrace je možné nalézt na webových stránkách konference SOLAIR 2020.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme