Třetí ročník projektu PROPEA podpoří české firmy v Číně

V rámci PROPEA může v roce 2023 CzechCham Shanghai, s podporou GK Šanghaj, poskytovat služby českým firmám, které působí v Číně, především v oblasti delty řeky Jang-c’-ťiang, nebo se na vstup na čínský trh připravují.

Cílem programu PROPEA je zejména poskytnout českým firmám kvalitní služby, snížit rizika spojená se vstupem na čínský trh, podpořit trvalejší přítomnost a aktivity firem v Číně a do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter.

Ilustrační fotografie

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní škála služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb (např. příprava marketingového plánu),
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb,
  • využití technického zázemí,
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA.)

V případě zájmu o uvedené služby je možné kontaktovat přímo expertního poskytovatele služeb – CzechCham Shanghai (Tomáš Kučera – tomas.kucera@czechchamber.com.cn). Více informací o PROPEA může poskytnout Lukáš Svatek, vedoucí obchodního úseku GK Šanghaj, e-mail: commerce_shanghai@mzv.cz.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína).

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme