Tři čtvrtiny tuzemských firem zohledňují ve svém byznysu téma udržitelnosti, zjistil výzkum

Téma udržitelnosti nabývá v rámci mezinárodního obchodu na stále větší důležitosti. Tento trend se propisuje jak do nově vznikající unijní legislativy s obchodně-politickými prvky, tak do vyjednávání dohod o volném obchodu (FTAs) se zeměmi mimo EU.

FTAs obsahují specifické pasáže o obchodu a udržitelném rozvoji, které obsahují závazky v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu i pracovněprávních otázek. Nově bude Evropská komise uplatňovat ve vyjednáváních obchodních dohod revidovaný přístup s větším důrazem na vymáhání dojednaných závazků.

Ilustrační fotografie

Z těchto důvodů Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací zmapoval udržitelnost českých firem v kontextu mezinárodního obchodu.

Z dotazníkového šetření, do něhož se zapojilo 52 českých firem různých velikostí a z různých sektorů, vyplynulo několik trendů. Ukázalo se, že 73 % českých firem se zabývá udržitelností. Nejvíce je u podniků kladen důraz na udržitelnost v souvislosti s vnitřním fungováním, jako jsou dobré pracovní podmínky zaměstnanců, či ekologický chod samotné firmy.

Odpovědné chování v oblasti udržitelnosti pomáhá firmám i v byznysu

O něco méně než polovina firem (42 %) vnímá pozitivní aspekty udržitelnosti a dobrých pracovních podmínek na své obchodní aktivity. Na druhou stranu mezi největší bariéry se dle firem řadí narůstající byrokratická zátěž a vysoké legislativní nároky, které firmy znevýhodňují zejména oproti asijským konkurentům. Česká republika si je toho vědoma, a proto silně podporuje rozšiřování sítě FTAs s partnery ze třetích zemí, usnadňující obchod a působení na třetích trzích.

Průzkum rovněž odhalil, že 83 % firem nepociťuje, či nemůže posoudit výhody FTAs, které jim přitom usnadňují působení na trzích třetích zemí a přinášejí nové ekonomické příležitosti. Pouze 17 % respondentů zaznamenává benefity FTAs. Firmy v této souvislosti nejčastěji oceňují při obchodování s partnerem, s nímž má EU uzavřenou FTA, menší byrokratickou, finanční a časovou zátěž.

Sběr dat pro mapování proběhl mezi 21. 3. – 6. 5. 2022 prostřednictvím distribuce krátkých dotazníků. Někteří respondenti byli osloveni napřímo, jiní poskytli své odpovědi skrze spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CzechTrade či prostřednictvím webových stránek MPO ČR. Respondenti odpovídali na dotazy týkající se propojení byznysu s udržitelností v oblasti pracovních podmínek, lidských práv, klimatických a environmentálních otázek. Dále byly firmy v průzkumu například dotazovány na jejich hodnocení přínosu udržitelných aktivit pro výrobu produktů s přidanou hodnotou či větší zájem spotřebitelů o udržitelné produkty a služby.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme