TUL se stane součástí evropské inovační sítě na využití 5G technologií. Díky novému projektu

Podpořit rozvoj kvalifikované pracovní síly v oblasti pokročilých 5G technologií, a tím napomoci inovacím a hospodářskému růstu. To je jeden z důležitých přínosů mezinárodního projektu Deep Tech Empowerment for Higher Education Institutes (akronym Skills2Scale).

Do jeho řešení se nově zapojila Technická univerzita v Liberci (TUL). Projekt propojí osm evropských univerzit a výzkumných center.

Ilustrační fotografie

Náplň projektu je ale mnohem širší. Skills2Scale si klade za cíl podpořit institucionální spolupráci a transformaci, posílit partnerství, přispět k rozvoji inovací a podniků, zvýšit kvalitu inovačního a podnikatelského vzdělávání a zajistit sdílení znalostí. Díky tomu projekt podpoří rozvoj kvalifikované pracovní síly v oblasti pokročilých 5G technologií, které napomohou inovacím a hospodářskému růstu.

„V rámci mezinárodního projektu budou rozvíjeny kompetence nejen akademických pracovníků, ale především studentů Technické univerzity v Liberci. Ambicí je podpořit podnikavost našich studentů v oblasti 5G technologií, zapojit TUL a její inovační partnery do evropské inovační sítě zaměřené na využívání 5G technologií a rozvíjet tímto směrem výuku i vědu a výzkum na naší univerzitě. Jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto prestižního konsorcia,“ říká děkan Ekonomické fakulty TUL (EF) Aleš Kocourek.

Technická univerzita v Liberci bude v rámci projektu spolupracovat s následujícícmi partnery: Universitat Politècnica de València (řešitel projektu), Uzhhorod National University, Lapland University, Hellenic Entrepreneurship Award / Envolve, National Centre for Scientific Research Demokritos, Fogus Innovations & Services P.C., Regional Development Fund of Central Macedonia, Universidade Católica Portuguesa.

Iniciativa EIT HEI | TUL

První velké setkání všech subjektů podpořených v rámci EIT HEI proběhlo 31. květen – 1. červen 2023 v Praze. Technickou univerzitu zastupoval děkan EF Aleš Kocourek.

Skills2Scale bude financován z Iniciativy Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) pro vysoké školy: Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání. Cílem této iniciativy EIT je posílit podnikatelskou a inovační kapacitu vysokoškolských institucí v celé Evropě právě prostřednictvím integrace deep tech aktivit.

Projekt bude financován částkou ve výši 350 000 EUR a bude probíhat od května do prosince 2023 s možností prodloužení o dalších 6 měsíců a o dalších bezmála 400 000 EUR.

O iniciativě EIT HEI

Iniciativa EIT pro vysoké školy je klíčovým nástrojem Evropského inovačního a technologického institutu v rámci jeho nové strategie na období 2021–2027. Cílem iniciativy je podpořit vysokoškolské instituce odbornými znalostmi a poradenstvím, přístupem k inovačnímu ekosystému EIT, který je největší v Evropě, a financováním, což jim umožní vypracovat inovační akční plány doplňující potřeby jednotlivých vysokoškolských institucí.

Jedná se o třetí výzvu k předkládání návrhů v rámci Iniciativy EIT pro vysoké školy a první výzvu se zvláštním zaměřením na rozvoj deep tech. Iniciativa dosud poskytla finanční prostředky více než 60 projektům. Další výzva k předkládání návrhů se očekává ke konci roku 2023.

O EIT

EIT posiluje schopnost Evropy inovovat tím, že podporuje řešení zásadních globálních výzev a podporuje podnikatelské talenty, aby se v Evropě vytvářely podmínky pro udržitelný růst a kvalifikovaná pracovní místa.

EIT je orgánem EU a nedílnou součástí Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon Europe. EIT podporuje dynamická celoevropská partnerství mezi průkopnickými podniky v oblasti inovací, výzkumnými centry a univerzitami (tzv. EIT Knowledge and Innovation Communities).

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme