Ťumeňská oblast – příležitosti pro české firmy v Rusku

Ve dnech 9. a 10. srpna 2021 se český ekonomický konzul zúčastnil pracovních jednání v Ťumeni, hlavním městě Ťumeňské oblasti. Ruský region nabízí potenciální příležitosti i pro české firmy.

Ekonomický konzul Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu, Vlastník, byl ve dnech 9. a 10. srpna 2021 na pracovních jednáních v Ťumeni. První jednání proběhlo na Investiční agentuře Ťumeňské oblasti. Generální ředitel Purtov informoval, že obrat oblasti s ČR byl za celý rok 2020 celkem 6,2 mil. USD, zatímco v letošním roce jen do června to bylo už 6,9 mil. USD. To dává předpoklad výrazně lepšího výsledku vzájemného obratu, než byl v loňském roce. Přitom v něm převládá z více než 90 % export z ČR.

V Ťumeňské oblasti finančně převládá těžba ropy a zemního plynu, průmyslová výroba je zde jen v omezené míře. Velký potenciál má turistické odvětví se svými termálními lázeňskými komplexy a rozmanitou přírodou od stepí teplých oblastí nedaleko hranic s Kazachstánem až po severní oblasti tajgy. V jižních oblastech se daří zemědělství, v severnějších oblastech lesnímu hospodářství. Pro investory jsou připravené průmyslové zóny, pro zemědělství a lesnictví jsou vítané zpracovatelské technologie.

Ekonomický konzul M. Vlastník představil historii vzájemných obchodních vztahů a potenciál českých firem ke spolupráci ve zmíněných oblastech. Bylo dohodnuto vyhledání konkrétních zájemců o vzájemnou spolupráci, aby po uvolnění covidových opatření bylo možné připravit podnikatelskou misi do Ťumeňské oblasti.

Další jednání proběhlo ve firmě Novatek s generálním ředitelem místní pobočky Šarovem. Ťumeňská pobočka má na starosti vývoj a zkoušení nových technologií pro celou firmu. Následující jednání se uskutečnilo v Obchodní a průmyslové komoře Ťumeňské oblasti. Její viceprezidentka Šakurskaja představila potenciál Ťumeňské oblasti se zaměřením na malé a střední firmy. Ty můžou obchodovat a spolupracovat i za současných podmínek.

Jako nadějné obory se jeví oblasti pivovarnictví, potravinářství, zemědělství a produkce ryb, zpracování dřevotřísky a především turistika. V této oblasti by se mohly uplatnit zkušenosti českých provozovatelů termálních lázní a léčebných zařízení nejen při jejich provozování, ale i během jejich projektování a výstavby.

Export z ČR zaměřený především na průmyslové výrobky a technologie, proto zůstávala Ťumeňská oblast stranou většího zájmu. Zájem oblasti o spolupráci je však velký v několika uvedených významných směrech, kde by se mohli prosadit i čeští exportéři.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko).

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme