Tunisko investuje do vodních zdrojů a likvidace odpadů

Tunisko upíná pozornost k hospodaření s vodními zdroji a ekologické likvidaci komunálního a průmyslového odpadu. Právě v oblasti technologií vodohospodářského a odpadního průmyslu mají přitom české firmy dobré renomé, které skýtá značný potenciál.

Mezinárodní den životního prostředí, vyhlášený OSN na 5. června, je každoročně příležitostí k rekapitulaci dosaženého stavu, příležitostí k šíření osvěty a mobilizaci politického vlivu i zdrojů k řešení nahromaděných problémů v oblasti životního prostředí. Tak tomu bylo i v Tunisku, které má od letošního jara novou vládu. Životní prostření je celospolečensky přijatelným tématem, na kterém lze nalézt shodu napříč celým politickým spektrem.

Předseda vlády Elyes Fakhfakh definoval směry zodpovědného a udržitelného rozvoje společnosti, kterými jsou: výkonná ekonomika posilující regionální rovnost, udržitelné hospodaření při využití obnovitelných zdrojů, posílení adaptovatelnosti na probíhající klimatickou změnu, výkonná a udržitelná doprava, znalostní společnost, zvýšení kvality života obyvatel a v neposlední řadě podpora udržitelného rozvoje.

Ministr životního prostředí Riadh Mouakher definoval hlavní projekty pro střednědobé období 2020–2025 a systemizoval největší environmentální projekty v oblastech vodního hospodářství, hospodaření s městským odpadem a nakládání s průmyslovým odpadem. Vzhledem k zemědělskému zaměření země a nedostatku vody, kterému čelí Tunisko po větší část roku, je prioritou vodní hospodářství. Zde jsou hlavními projekty osazení dvou čistíren odpadních vod na severu Tunisu v Arianě a na jihu země ve Sfax-Gabes technologiemi v celkové hodnotě 300 mil. eur.

Kanalizace pro 50 měst

Hlavní oblastí pro uplatnění českých vodohospodářských technologií je kanalizace dalších 50 měst vedoucí do městských čistíren, z nichž je 12 ve středně velkých městech (nad 10 000 obyvatel) a 38 náleží malým městům (pod 10 000 obyvatel). K pokrytí celé země zbývá dalších 36 rezidenčních aglomerací. Tunisko věnuje pozornost zvýšení využívání přečištěné vody, její využitelnost pro zemědělskou zálivku poroste ze současných 22 % na 30 % v roce 2025.

K navýšení podílu napomůže terciární úprava ve 24 čistírnách odpadních vod (ČOV) a čištění průmyslové odpadní vody v sedmi stanicích (Sfax, Utec, Makin, Garmbaliya, Bir al-Qasaa, Majaz al-Bab, Enfidha). Počítá se také s dodatečnou výstavbou chybějících deseti ČOV. Tunisko také ověřuje technologie rostlinných kalových filtrací s energetickým potenciálem (lokality Nabeul, Sousse – Hamdoum, Gafsa, Mahdia, Beja, Shatrana 1, Kairouan, Nafidiya, Hergla), které by mohly oslovit český průmysl. Sedm čistíren (Qurba, Kef, Masaken, Monastir, Farina, El-Fahs, Tatouine, Djerba) by mělo být přestavěno tak, aby využívaly solární energii.

Třídicí centra odpadu

Střediska hospodaření s městským odpadem s kapacitou 400 tisíc tun ročně mají vzniknout v Bizerte, Sousse a Gabes, potřebnou investici 95 mil. eur zajistí zdroje vyčleněné na tunisko-německou spolupráci, dokončení střediska se plánuje v roce 2023, ke zvýšení jeho efektivnosti přispěje pět třídicích center v hodnotě 4 mil. eur.

Průmyslový odpad představuje v současné době hlavně nemocniční odpad z oblastí Bizerte, Beja, Jandouby, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa,Tozeur, Qabli, Nebul a Zaghouan. Na technologie likvidace tohoto odpadu je vyčleněno 9 mil. eur. Národní strategie nakládání s nebezpečným odpadem zahrnuje znovuotevření centra Grado a zahájení provozu center v Gabes a Sfax, v přípravě je nové centrum v Bizerte. Operativní půjčka ve výši 1 mil. eur byla vyčleněna na vyčištění černých skládek, které škodí zdraví a životnímu prostředí.

Velvyslanectví v Tunisu je připraveno poskytnout zájemcům z průmyslu specifikace tendrů, které jsou zveřejněny na webu veřejných zakázek.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tunisu (Tunisko). Autor: Pavel Černý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Tunisko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme