Tunisko láká zahraniční investory

Česko-tuniskému zahraničnímu obchodu se daří, rok 2019 přinesl další nárůst objemu o 10 % a schodek obchodní bilance se zlepšil o 24%, i když zůstává i nadále ve prospěch Tuniska. Omezujícím faktorem dalšího růstu zahraničního obchodu je nekonvertibilita tuniského dináru a nutnost jeho směny na konvertibilní měnu prostřednictvím Centrální banky Tuniska, která se stala regulátorem rovnováhy obchodní bilance. 

Objem zahraničního obchodu mezi Českem a Tuniskem narostl oproti roku 2018 o dalších 10 % a míří k 400 milionům USD. Český vývoz rostl více než dovoz, což přispělo ke snížení záporného deficitu zahraničního obchodu o 24 %, i když dovoz převýšil vývoz v minulém roce o 50 milionů USD.

Hlavní vývozní položky do Tuniska jsou stroje a přepravní zařízení (78 %) a tržní výrobky (12 %), u dovozů do Česka představuje komodita stroje a přepravní zařízení (71 %) a průmyslové výrobky (27 %). Tunisko se podílí na českých finálních výrobcích v automobilové výrobě a v oblasti elektro.

Na objemu zahraničního obchodu se citelně neprojevily ani dočasně zavedené restrikce tuniské strany formou „technických kontrol“, které měly za cíl omezit dovoz a vyrovnat bilanci zahraničního obchodu. Z komoditní struktury plyne, že strojní výroba je pro vzájemný obchod prvořadá a průmyslová kooperace perspektivní.

Delegace Evropské unie v Tunisu hodnotila, s cílem podnítit příliv nových evropských investic do Tuniska, zkušenosti tradičních investorů. Nejvíce evropských investorů působí v oblasti výroby  a služeb (35 respektive 30 %), dalšími oblastmi zájmu je textil (17 %) a energie a farmakologie (po 9 %). Hlavní výhodou podnikání v Tunisku je blízkost dalších trhů Afriky a Asie, což považuje za podstatné 65 % dotázaných, levná cena práce a šestidenní pracovní týden je prioritou pro 56 % dotázaných, možnost vstoupit na místní trh je důležitý pro 43 % účastníků ankety a kvalifikaci místní pracovní síly kladně hodnotí 44 % hodnotících.

Když pomineme sektor služeb (turistika a telekomunikace), tak Evropané podnikající ve výrobním sektoru volí výhradně režim OFF SHORE, kde získají za nízké nájmy pozemků nebo budov celní a právní služby zdarma a daňové prázdniny 10 let. Při investování se stávají vlastníky nemovitostí postavených na pozemcích ve vlastnictví zóny, jejich investice jsou zapsané v katastru a mohou být využity pro  bankovní zástavu.

OFF SHORE je bezcelní zóna, která slouží k transformaci bezcelně dovezených prvotních surovin, které jsou po transformaci povinně re-exportovány například do zemí Magrebu nebo Sahelu. Podnikatelé se tak vyhnou náročné celní proceduře a kritizované rigiditě tuniského státního systému, získají nízkonákladovou kvalifikovanou pracovní sílu a uvnitř OFF SHORE zóny najdou možnost kooperace s dalšími subjekty, od druhého roku působení v zemi mohou umístit 20 % objemu produkce předcházejícího roku na místní trh.

OFF SHORE režim řeší problém nekonvertibilního dináru. Tunisko láká investory pobídkami a budováním dalších OFF SHORE zón a technoparků. Tradiční evropští investoři si investiční klima v OFF SHORE režimech pochvalují, 60 % z nich uvedlo, že rozhodně v Tunisku zůstane a 25 % zvyšuje objem investic. 

Velvyslanectví  v Tunisu již realizovalo dvě exkurze pro české zájemce do OFF SHORE zón v Zarzis a Bizerte a guvernér Bizerte přijíždí v květnu 2020 na návštěvu Jihomoravského kraje, aby zde seznámil české průmyslové operátory v Jihomoravském kraji s výhodami Bizerte, které je největším hlubokovodním přístavem disponujícím volnou rozlohou v OFF SHORE zóně, pro kterou jsou v roce 2020 vyhlášeny snížené nájmy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tunisu (Tunisko). Autor: Ing. Pavel ČERNÝ, CSc., ekonomický diplomat.

• Teritorium: Tunisko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme