Tuniský soukromý sektor je připraven být partnerem pro české firmy pro Afriku

Ve dnech 1. až 6. listopadu 2022 do České republiky přivítají zástupci 30 tuniských společností v rámci delegace největšího nezávislé sdružení zaměstnavatelů v Tunisku, Konfederace občanských podniků CONECT.

České firmy se mohou zúčastnit česko-tuniského podnikatelského fóra 2. listopadu od 9h na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze, setkání B2B v Brně 4. listopadu od 10h v sídle Jihomoravského kraje, případně domluvit bilaterální schůzku na konkrétní téma.

Hlavním cílem podnikatelské mise, iniciované tuniskou konfederací podniků CONECT International, je oživit obchodní výměnu mezi Českou republikou a Tuniskem, která v roce 2021 dosáhla 400 mil. EUR, a dlouhodobě zaznamenává deficitní obchodní bilanci pro Českou republiku.

Mezi členy delegace CONECT jsou zkušení obchodní a logističtí operátoři a konzultanti, kteří zajišťují přepravu zboží mezi Evropou a Tuniskem, a dále na africké a libyjské trhy. Zatímco země Evropské unie představují kolem 80% obchodní výměny Tuniska, jsou to právě tyto trhy v Africe, kam má v posledních letech namířeno i tuniský soukromý sektor, který je ochoten poskytnout podporu i českým firmám. Tunisko je nyní součástí Africké kontinentální zóny volného obchodu (ZLECAF), členem Společného trhu pro východní a jižní Afriku (COMESA). 

Další zastoupené firmy v delegaci zahrnují sektory ICT s vývojem digitálních řešení pro soukromý i veřejný sektor, stavebnictví s řadou zkušeností v oblasti veřejných staveb, potravinářský a zemědělský průmysl včetně výroby, balení a distribuce potravin, zemědělských produktů a krmiv pro zvířata. Zastoupeny jsou i malé a střední podniky v oblasti textilního průmyslu a distribuce náhradních dílů pro automobilový průmysl.

Ilustrační fotografie

Účastníci mise hledají v České republice nové dodavatele, inovativní řešení a obchodní partnery pro Tunisko a evropský trh, ale i na africký kontinent. Misi doprovází zástupci tuniské agentury na podporu exportu CEPEX a investic FIPA.

Program a odkaz na registraci na podnikatelské fórum 2. listopadu je k nalezení na webu MPO. Pro přímá setkání s kterýmkoli členem delegace stačí vyplnit žádost v odkazu s uvedením sektoru zájmu a preferovaného načasování. Pro více informací a registraci na setkání B2B v Brně kontaktujte pana Martina Natafalušiho: mnatafalusi@spcr.cz.

Podnikatelská mise je organizována konfederací CONECT ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Jihomoravského kraje, Regionální hospodářské komory v Brně, a zastupitelských úřadů ČR v Tunisu a Tuniské republiky v Praze.

Doporučujeme