Turecko investuje do energetických zdrojů. Češi jsou u toho

Turecko se snaží zefektivnit svou energetickou produkci. Zaměřuje se na rozvoj obnovitelných zdrojů, vodíku, nukleární energie, biopaliv, ale i těžbu zemního plynu, a to jak z domácích, tak evropských fondů.

Na výstavbě elektráren i infrastruktury se přitom podílejí i české firmy. Podle ministra pro energii a přírodní zdroje Fatiha Dönmeze Turecko v roce 2021 investovalo 1,33 miliardy dolarů v rámci Národního akčního plánu pro energetický přínos. „Když se podíváme na posledních pět let, investovali jsme 6,45 miliardy dolarů do efektivnější produkce energií. Celkem jsme pak ušetřili 1,56 miliardy dolarů,“ prohlásil Dönmez.

Ilustrační fotografie

Letos na jaře produkční kapacita elektřiny v Turecku dosáhla 100 334 megawattů. Obnovitelné zdroje přitom v Turecku i díky podpoře ze zelených fondů hrají čím dál významnější roli. Od roku 2014 stoupla produkce elektrické energie ze solárních panelů ze 40 na 8000 MW. Letos tak podíl solární energie na celkovém objemu činí 8 %.

Energii ze slunce vyrábí stovky převážně nelicencovaných elektráren v 78 provinciích. Poptávku po solárních panelech se místní firmy snaží v posledních letech uspokojit lokální výrobou, ale i přesto jsou v Turecku fotovoltaické panely stále nedostatkovým zbožím a pokrytí poptávky zajišťuje import.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Turecko mezi top 10 v hydroenergetice

Podobně je na tom i větrná energie. Ta se na konci loňského roku podílela na produkční kapacitě z 9,3 %. Využití energie získávané z větru zaznamenalo v loňsku navýšení o 40 %, což je zatím nejvyšší meziroční nárůst. Díky dostupnosti větrné energie a její ekologické šetrnosti je vzrůstající trend předpokládán i v následujících letech.

Nejvýznamnější z obnovitelných zdrojů je ale pro Turecko stále elektřina získávaná z hydroelektráren. V roce 2021 se Turecko dostalo mezi 10 zemí s největší produkcí elektřiny z vodních zdrojů na světě. Ke konci července dosáhl instalovaný výkon vodních elektráren v Turecku 31 436 MW a tvoří přibližně třetinu celkové produkční kapacity země. Na výstavbě několika vodních elektráren v oblasti Černého moře se podílejí mimo jiné i české firmy.

Ředitel Francouzské rozvojové agentury (AFD) pro Turecko Tanguy Denieul uvedl, že s AFD Turkey bylo podepsáno memorandum o boji proti změně klimatu a snižování emisí uhlíku. Během tříletého období by mělo být zajištěny zdroje na financování projektů ve výši 800 milionů eur. Denieul také zdůraznil, že jsou v úzkém kontaktu s ministerstvem životního prostředí a potvrdil, že poskytnou veškerou podporu tureckým společnostem tak, aby mohly pokračovat ve spolupráci s firmami z EU.

Jedním z projektů, podpořeným evropskými dotacemi, je biorafinérie, otevřená na konci minulého roku v kampusu Saritepe, Univerzity Boğaziçi. Rafinérie s negativní uhlíkovou stopou vyrábí biohnojiva a biopaliva, a je největší svého druhu nejen v Turecku, ale i v Evropě. Základem produkce jsou řasy pěstované ve venkovních nádržích o objemu 80 m3 a uzavřených produkčních reaktorech o objemu 30 m3, výzkumná a vývojová oblast má rozlohu 2 500 m2. Biopaliva vyvinutá v tomto zařízení mají být využívána mimo jiné i v letadlech Turkish Airlines.

Ilustrační fotografie

První továrna na zelený vodík

Od počátku letošního roku se pět tureckých energetických společností podílí na výstavbě vůbec první továrny na zelený vodík. Na energetické základně Bandirma, patřící společnosti Enerjisa, vznikne výzkumné centrum Marmara Research Center (MAM), které se bude zabývat využitím tohoto zdroje energie, který má největší potenciál nahradit fosilní paliva při dekarbonizaci energetických systémů.

Turecko si klade za cíl pokrýt do roku 2030 významnou část dodávek zeleného vodíku do Evropy. Podobné ambiciózní projekty, pomáhají rozšiřovat spolupráci Turecka a EU nejen na vládní, ale také na B2B úrovni.

Turecko vyhledává partnery pro špičkové technologie, které by pomohly zlepšit efektivitu energetické produkce, a české firmy se již v několika případech podílely na výstavbě turecké energetické infrastruktury. Navyšování investic v tomto sektoru zcela jistě přináší i našim firmám další příležitosti k uplatnění svého know-how.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Istanbulu (Turecko). Autoři: Jakub Dluhosch, ekonomický specialista, René Daněk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme