Turismus v Černé Hoře – investiční příležitosti i pro české firmy

Turismus je nejvíce dynamicky se rozvíjející sektor v Černé Hoře s investičními příležitostmi ve výstavbě a provozu hotelů, golfových hřišť, velkých obchodních center atd. Černá Hora nenabízí vyžití pouze v létě a na pobřeží, známá je i pro krásné hory, které jsou během teplých měsíců navštěvovány milovníky horské turistiky a v zimě lyžaři. Stále však existuje velký prostor pro další rozvoj zázemí pro turisty a sportovce.Černá Hora patří k nejrychleji se rozvíjejícím turistickým destinacím na světě a je jedinou středomořskou destinací s trendem konstantně se zvedajícího zisku. V rámci regionu drží Černá Hora vedoucí pozici v přepočtu zahraničních investic „per capita“. Podle dlouhodobé prognózy World Travel and Tourism Council (WTTC) bude průměrný roční nárůst příjmů z turismu v Černé Hoře 6 % po dobu následujících 10 let.

Černohorská vláda pro podporu investic zavedla reformu daňové politiky, podle které jsou zvýhodněni investoři v následujících oblastech: „high-end“ turismus – hotely s pěti nebo více hvězdičkami, produkce potravin (vyjma základní zemědělské produkce), kapitálové investice v energetickém sektoru.

Černohorský Zákon o DPH stanoví nulovou DPH na dodávky výrobků a služeb pro výstavbu a vybavení veškerých ubytovacích a stravovacích zařízení s 5 a více hvězdami, výstavbu energetických zařízení s instalovaným výkonem větším než 10 MW nebo zařízení na výrobu potravin zařazených do skupiny C 10 podle Zákona o klasifikaci podnikatelské činnosti, pokud investice přesahuje 500. 000 EUR.

S cílem eliminovat obchodní bariéry a motivovat cestovní ruch nový černohorský Zákon o dani z nemovitostí umožňuje místním vládám (opštinám) snížit sazbu daně pro pohostinská zařízení, která fungují po celý rok, až o 30% pro ty, která mají 4 hvězdičky a až o 70 % pro ty, které mají více než 4 hvězdičky.

Po zaplacení daně z příjmů právnických osob mají podnikatelské subjekty v Černé Hoře na konci roku možnost převést prostředky na své účty v zahraničí.

Rovněž se uplatňují dvě kladné sazby DPH, a to standardní sazba ve výši 19 % a snížená sazba ve výši 7 %, mimo jiné u některých služeb, jako jsou: ubytovací, stravovací a nápojové služby v hotelech s minimálně 4 hvězdičkami v severním hornatém regionu země a nejméně 5 hvězdiček v oblasti centrální nebo na pobřeží, atd.

K velkým projektům, na které buď Vláda Černé Hory v nedávné době vypsala tendry, nebo na jejichž realizaci budou tendry vypsány ve druhé polovině roku 2019, patří:

Nabídka dlouhodobého pronájmu lokace „Donja Arza“ v přímořské opštině Herceg Novi

  • Odhadovaná investice: podle státní studie lokace, včetně ceny lokace: 99,8 mil. EUR.
  • Předmětem tendru je lokace o velikosti 94 681 m²  pozemku a 4 695 m² pobřežního moře. Lokace se nachází v blízkosti pevnosti Arza a v blízkosti pláže Žanjice.  Pronájem má být poskytnut na 30 let.
  • Více lze nalézt na webu tendru.

Nabídka dlouhodobého pronájmu lokace „Kabala for“ v přímořské opštině Herceg Novi

  • Předmětem tendru je lokace „Kabala For“ o velikosti 12 121m². Součástí projektu má být vybudování rent-a-pull vil 5hvězdičkové kategorie. Lokace se nachází v opštině Herceg Novi. Pronájem má být poskytnut na 30 let. Více lze nalézt na webu akce.                                             

Vybudování zázemí ski areálu „Bjelasica a Komovi“ v katastru obcí Cmiljača a Žarski

  • Rozpočet: 41 mil. EUR
  • V rámci projektu budou vybudovány ubytovací kapacity pro turisty v blízkosti lyžařských vleků a tras lyžařského areálu u obce Žarski (v případě Žarski jde o investice do druhé fáze modernizace). V obci Cmiljača budou vybudovány ubytovací kapacity, které budou v zimních měsících sloužit jako doplňkové a během letních měsíců jako hlavní ubytovací kapacita. Součástí projektu je i vytvoření koncepce zóny lyžařských stop, které budou představovat integrovanou síť. Významnou částí projektu bude i modernizace a rozšíření současných lanovek.

Nabídka pronájmu lokace Ada Bojana v opštině Ulcinj

  • Ada Bojana je ostrov nacházející se v deltě řeky Bojany na pomezí černohorsko-albánských hranic a je velmi oblíbeným cílem turistů. Předmětem tendru bude dlouhodobý pronájem nebo možnost odkupu některých pozemků, které vlastní černohorská vláda. Projekt předpokládá výstavbu nového zázemí pro turisty a modernizaci stávajícího. Dokumentace pro projekt je ve fázi příprav. 

Existuje i řada dalších projektových záměrů, jako např. vytvoření turistického ekologického rezortu při Národním parku Lovćen nebo nabídka odprodeje nebo pronájmu některých rekreačních budov, které  sou v současné době ve vlastnictví Ministerstva obrany Černé Hory. K těmto projektovým záměrům však zatím nejsou dostupné detailnější informace. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Podgorici (Černá Hora). Autorka: Jana Kálmán.

• Teritorium: Černá Hora | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme