Turistický ruch se v létě vrátil prakticky na předcovidové hodnoty

Oproti loňsku v hotelech výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, naopak byl menší zájem tuzemských hostí.

Ve 3. čtvrtletí 2022 se zvýšil celkový počet příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení meziročně o 11,1 % a počet přenocování o 7,4 %. Ubytovalo se více cizinců, ale domácích hostů meziročně ubylo. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl objem návštěvnosti v letních měsících 97 %. Informace zveřejnil Český statistický úřad.

Ilustrační fotografie

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2022 celkem 20,4 milionu nocí. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil téměř dvojnásobně, ale počet nocí strávených domácími hosty meziročně poklesl o 10,5 %. „Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 7,3 milionu hostů, což bylo o 11 % více než v loňském roce. Počty ubytovaných zahraničních hostů v letní sezóně byly vyšší než loni, ale poptávka domácích turistů po ubytování se snížila,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Nejvíc přijíždí Němců

Návštěvnost hotelů se v období července až září meziročně zvýšila o 23,9 % (celkem 4,2 milionu hostů). V penzionech se ubytovalo méně osob než loni, pokles o 6,2 %. Také provozovatele kempů hlásili horší sezónu než před rokem. Počet ubytovaných Čechů se tam snížil o 6,6 %. Regionálně se celkový počet ubytovaných zvýšil v šesti krajích republiky, a to díky zahraniční klientele. Domácích hostů ve všech regionech Česka meziročně ubylo.

„V porovnání s letní sezónou v předcovidovém roce 2019 byl letošní počet ubytovaných Čechů o 14 % vyšší. Stále ale chybí zahraniční hosté, kterých se ubytovalo o čtvrtinu méně než před třemi roky,“ sdělil Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se ve 3. čtvrtletí nejvíce ubytovalo z Německa. Němci stále tvořili více než pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (582 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 57,2 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (264 tisíc) s meziročním zvýšením o 58,1 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (248 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 73,1 %). Z mimoevropských zemí byli v ubytovacích zařízeních nejvíce zastoupení obyvatelé Spojených států amerických (139 tisíc příjezdů) a v počtech přenocování také turisté z Izraele (195 tisíc nocí).

Vedle Prahy láká nejvíc Jihomoravský a Jihočeský kraj

Cizinci vyhledávají Prahu. Češi zas Jihomoravský a Jihočeský kraj „Počet hostů od začátku letošního roku do konce třetího čtvrtletí dosáhl celkové úrovně 15 128 678 lidí. Oproti stejnému období předchozího roku se celkový počet hostů navýšil o 80,7 procenta. Je tak zřejmé, že cestovní ruch po pandemii výrazně ožil a opět se stává významnou součástí naší ekonomiky,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Prahu navštívilo jen ve třetím kvartálu skoro 1,5 milionu turistů.

„Praha se stala jediným místem v České republice, kde počet hostů ze zahraničí převýšil počet hostů z tuzemska. Ve třetím čtvrtletí 2022 Prahu navštívilo 1 447 067 cizinců. Všechna ostatní místa v České republice navštívilo dohromady pouze 1 064 293 cizinců. Z toho je evidentní, že naše metropole je jednoznačně nejvyhledávanějším místem zahraničních hostů,“ podotýká Křeček. Naopak hosté z České republiky Prahu příliš nevyhledávají a ve třetím čtvrtletí 2022 nejvíce navštěvovali Jihomoravský a Jihočeský kraj.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme