Turistika, zemědělství nebo IT, Bahamy nabízí atraktivní prostředí pro investory

Hlavní sektor bahamské ekonomiky je bezesporu luxusní turistika, ostrov ale nabízí stabilní a atraktivní investiční klima, včetně příznivých daňových podmínek. Mezi nejperspektivnější oblasti se řadí investice do infrastruktury, hotelnictví a turismu, ale i zemědělství.

Cestovní ruch tvoří 50 % HDP země a po započtení služeb souvisejících s turistikou a stavebnictvím se jeho podíl zvyšuje až na 80 %. Očekává se, že bude i v budoucnu hnacím motorem bahamské ekonomiky. Nejvíce turistů přijíždí ze Spojených států a Kanady.

Ilustrační fotografie

Bahamy podporují rozvoj specializované turistiky, jako jsou například lékařský, zdravotní a wellness, náboženský, kulinářský a ekologický cestovní ruch. Příležitosti existují pro firmy, které dodávají stavební materiály, vybavení hotelů a restaurací a jachty. Zájem je zvláště o stavební materiály odolné vůči hurikánům pro výstavbu nových hotelů a domů. České firmy by se mohly uplatnit také v oblasti výroby a kompletace bazénů na Bahamách.

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Zájem o pivo i potraviny

Zemědělství je v současnosti upozaděný sektor ekonomiky, Bahamy dovážejí 90 % potravin, které se v zemi konzumují, a platí za ně přibližně 1 miliardu USD ročně. Více než polovina dovážených potravin pochází z USA. Na Bahamách by mohly mít příležitost zvláště české firmy, které se již etablovaly na americkém trhu nebo v Karibiku. Zájem by mohl být v první řadě o české pivo.

Bahamská vláda usiluje o zvýšení domácí zemědělské produkce, a proto se očekává nárůst investičních příležitosti v tomto odvětví. Kabinet chce do roku 2031 zvýšit podíl zemědělství a rybolovu na HDP ze 150 milionů USD (1,5 %) na 1,2 miliardy USD (10 %). Lze očekávat, že obchodní příležitosti v těchto odvětvích se budou zvyšovat v souvislosti s rozvojem nových luxusních letovisek.

Na Bahamách se zvýšila poptávka po službách v oblasti informačních technologií a zabezpečení dat. Vláda se zavázala k další digitalizaci svých služeb a vypisuje veřejné zakázky na dodání softwaru. Na Bahamách je také poptávka po inteligentních informačních a komunikačních technologiích, zdravotnických technologiích a produktech nebo službách pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Mezi perspektivní obory patří také datová centra, technologické inkubátory a služby pro ukládání dat.

Ilustrační fotografie

Země nabízí daňové výhody

Zajímavé pobídky skýtá i daňová oblast. Například firmy působící na ostrově Grand Bahama nemusejí platit daň z příjmu, daň z nemovitosti, daň z kapitálových výnosů, daň z dovozu a vývozu, daň z repatriace zisků, ani dovozní clo.

Rizikové faktory v případě Baham představují dopady změn klimatu a přírodní katastrofy, především hurikány, které každoročně hrozí v karibské oblasti od června do listopadu. Výzvou je také silná konkurence známých amerických výrobců a geografická vzdálenost Česka, která má dopad na ceny.

Firmám, které se chtějí o bahamském trhu dozvědět více, je k dispozici Velvyslanectví České republiky v Havaně. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu havana.commerce@mzv.gov.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autorka: Jana Šulcová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Amerika | Bahamy | Zahraničí

Doporučujeme