Turisty do Izraele láká trojí moře i trojí náboženství

Cestovní ruch tvoří desetinu izraelské ekonomiky. Na tak malou zemi má totiž Izrael opravdu hodně přírodních unikátů i historických monumentů. Ročně se na ně přijedou podívat tři miliony turistů.Co platí o Izraeli jako takovém, to platí i v turistickém ruchu. Oč menší tahle země je, o to víc nabízí. Přestože ji autobusem přejedete napříč za tři hodiny, pozoruhodností tu najdete dost na měsíce prozkoumávání. Turistický průmysl je důležitým sektorem hospodářství, když zajišťuje asi 10 procent hrubého domácího produktu. Návštěvnost země sice kolísá podle toho, nakolik se zrovna ve světových médiích přetřásají teroristické útoky, paměť turistů je ale krátká. Izraeli navíc hraje do karet poloha v rozumném dosahu z Evropy i východní Asie. S Českem má bezvízový styk a přímé letecké spojení z Prahy. Celkem přijíždějí do Izraele zhruba tři miliony turistů ročně.

Jeruzalém a další historická města lákají na křesťanské, židovské i na muslimské památky. Biblická země uspokojí i milovníky koupání, kteří hledají změnu oproti klasickým evropským plážím. Vedle resortů na pobřeží Středozemního moře u Tel Avivu má Izrael na jihu přístup i k malému cípu Rudého moře v oblasti letoviska Ejlat. Třetí, na východě země čekající Mrtvé moře je ve skutečnosti jezero a vyznačuje se několika unikáty. Je to nejhlubší místo povrchu planety, leží 420 metrů pod úrovní oceánu. A se salinitou 34 procent patří také k nejslanějším vodstvům. Zdejší extrémně slaná voda má léčebné účinky, takže se tu konají ozdravné pobyty. Vedle těchto klasických destinací má ale Izrael také méně známé turistické cíle, které generují peníze i v odlehlejších oblastech. Zde jsou některé z nich.

Machteš Ramon

Kdo chce vidět monumentální přírodní kaňon, nemusí jezdit až za americkým Grand Canyonem nebo do údolí Colca v Peru. Uprostřed Negevské pouště v Izraeli je totiž k vidění 40 kilometrů dlouhý a 300 metrů hluboký Machteš Ramon. Připomíná obrovský kráter a má zvláštní atmosféru jako z jiné planety. Přitom lze k jeho okraji z Tel Avivu dojet za pouhé tři hodiny běžnou veřejnou dopravou. Turista se smí zdarma vydat po značených stezkách přímo dolů na průzkum dna kráteru.

Bahaistické zahrady

V přístavu Haifa stojí světové centrum relativně mladého náboženství, takzvaného bahaismu. Tato víra vznikla v 19. století v Persii a o její šíření se zasloužil učitel Bahá’u’lláh. Mezi prvky hlásané tímto náboženstvím patří jednota všeho lidstva, rovnost mužů a žen nebo soulad víry a vědy. Většina stoupenců, kteří působí v haifském centru, nejsou Izraelci, ale cizinci. Turisté si smějí při pravidelných návštěvách prohlédnout velkolepé, dokonale upravené Bahaistické zahrady, které se rozkládají na svahu uprostřed přístavu.

Avdat

Další pouštní perličkou jsou pozůstatky města Avdat, které sloužilo jako záchytný bod pro karavany nomádského národa Nabatejců. Ti ve starověku ovládli pouštní obchodní stezku mezi Rudým a Středozemním mořem. Putovalo tudy hlavně koření nebo sůl. Z ruin Avdatu umístěných na vyvýšeném místě je výhled na okolní surreálnou poušť. Expozice zahrnuje podrobné informace o někdejším životě nomádů. Nedaleko Avdatu jsou další archeologické lokality uchovávající nabatejské stavby – zbytky měst Mamšít nebo Šivta.

Další turistické cíle

Masáda

Zbytky této pevnosti tyčící se na hoře nad Mrtvým mořem jsou pro mnoho Izraelců poutním místem a určitým symbolem hrdého národního vzdoru. Postavena byla ještě před naším letopočtem a v prvním století po Kristu tady vrcholila rebelie židovských povstalců proti Římanům. Tisícovka mužů, žen i dětí, kteří byli v Masádě bezvýchodně obklíčeni římskými vojáky, se odmítla vzdát a skončila masovou sebevraždou. Rozvaliny Masády jsou dnes místem školních výletů i vojenských přísah. Turistu, pokud se mu nechce lézt na strmou horu pěšky, vyveze k rozvalinám moderní lanovka.

Akra

Na severu Izraele u pobřeží Středozemního moře stojí přístav Akra, jehož stará část je skvěle dochovanou středověkou městskou pevností z dob křižáckých válek. Po určitou dobu byla Akra dokonce hlavním městem křižáckého státu. Dodnes je tu k vidění kamenná citadela, odkud křižáci řídili své válečné operace, podzemní úniková chodba templářů nebo sály, v nichž řád špitálníků ošetřoval zraněné. Celé staré město je obehnáno mohutnými hradbami. Pro milovníky historie nebo staré architektury patří Akra v Izraeli k tomu nejlepšímu. Tím spíš, že byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a většina expozic je i díky tomu zpracována perfektně.

Neot Hakikar

V této odlehlé osadě blízko hranic s Jordánskem žije svérázná umělecká komunita a také je to dobrá základna pro průzkum okolních pouštních kaňonů, které mají těžko popsatelnou atmosféru bezčasí. Průzkum okolí lze podniknout organizovaně v džípech nebo na motorkách, další variantou je vyrazit samostatně na terénním kole nebo pěšky. Je potřeba se ale dobře informovat u místních lidí na vhodnou cestu, vybavit se zásobami vody a důsledně dbát výstražných značek, protože v některých místech mohou být zapomenuté miny z války.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Tomáš Stingl.

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Služby

Doporučujeme