Tuzemští exportéři se úspěšně učí využívat potenciál italského trhu

V loňském roce česko‑italský obchod překonal další historický rekord, Itálie se stala pátým nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka. Tuzemský export do Itálie rostl v rámci zemí EU nejrychleji.Itálie je nejen lákavou turistickou destinací s bohatou historií, kulturou, gastronomií a kolébkou světové módy, kde se snadno utrácí. Je jednou z největších ekonomik světa, která skýtá rovněž řadu pří­ležitostí pro české výrobky. Itálie je s více než 60milionovou populací pro exportéry slibným trhem. Díky hospodářskému oživení se nákupní nálada opět probouzí a výroba posiluje.

Za prvních pět měsíců vzrostla průmyslová výroba o necelá 2 % oproti stejnému období roku 2016. Celkové vývozy z Itálie narostly o 8 %, dovozy pak skoro o 12 %. Prognózy růstu hrubého domácího produktu jsou pro příští roky pozitivní. Přitom HDP severoitalských regionů je srovnatelný s produktem dosahovaným Bavorskem. Obecně platí, že italský jih s převažující orientací na zemědělství oproti vyspělému průmyslovému severu značně zaostává, což zkresluje celonárodní makroekonomická data.

Připravte si zvláštní ceník

Koupěschopnost je tedy zejména na severu Itálie poměrně solidní. Na platební morálku však není radno příliš spoléhat. Nejlépe je, alespoň v začátcích obchodního vztahu, požadovat platby předem. A to ovšem s nabídkou patřičné slevy. Italové rádi diskutují a smlouvají, mají obchod prostě v krvi. Obvyklá sleva je přibližně 3 % při platbě předem.

Vítané jsou jak srážky z ceny, tak ceník ušitý na míru té či oné firmě. Dobré je být pružný a své ceníky pro italský trh uzpůsobit. Zejména na severu může český exportér narazit na určitou uvolněnost, avšak rovněž s požadavky na „německou“ kvalitu. Je potřeba připomenout, že se lze setkat i s jistou dávkou vlastenectví a ochranářství, a to hlavně v některých tradičních oborech. Jde například o výrobu ve zbrojním průmyslu a lokální výrobky v průmyslových klastrech s uzavřenými obchodními vazbami. Pro obyvatele Apeninského poloostrova hraje významnou roli rodina, což se promítá i do struktury ekonomiky, která je založena na malých rodinných firmách.

Itálie se dle dat tamního ministerstva hospodářského rozvoje loni umístila na 9. pozici největších exportérů světa s 417 mld. eura s 365,6 mld. eur na 12. místě největších importérů světa. Dle údajů Italského statistického úřadu uveřejněných za rok 2016 dovážela Itálie nejvíce z Německa 16,3 %, z Francie 8,9 % a Číny 7,5 %. Česká republika zaujala 14. pozici s podílem 1,7 % na celkových italských dovozech. Pozitivní je, že tento podíl v posledních letech narůstá. Z regionálního pohledu v loňském roce tradičně nejvíce dovezl region Lombardie s podílem 31,7 % na celkových italských dovozech, dále Benátsko 11,4% a Lazio 9 %. Převážně jde o severní regiony.

Třetí rok v řadě lámou vývozy rekordy

Statistiky vysílají jasný pozitivní signál. Českým exportérům se v Itálii daří stále lépe. Úspěšně se učí potenciál italského trhu využí­vat. To dosvědčuje rostoucí hodnota tuzemských vývozů do Itálie, která již třetím rokem v řadě láme rekord za rekordem. Dle údajů Českého statistického úřadu v roce 2016 rostl český export do Itálie dvouciferným tempem. Ve srovnání s jinými unijními zeměmi, do kterých tuzemsko vyváží, nejvíce.

Tradičně silným odvětvím je v Itálii automobilový průmysl.

Češi do Itálie vyvezli za více než 169 miliard korun (nárůst o 15,4 % oproti roku 2015). Celkový objem této obchodní výměny se tak přehoupl přes 318 miliard korun a Itá­lie se na konci roku dokonce na čas dostala na pozici 5. nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky, o kterou dlouhodobě soupeří s Francií a Velkou Británií.

Přestože Češi mají v oblibě italské jídlo, víno, obuv či auta, úspěchem českých exportérů bezpochyby je, že se do Itálie daří více vyvážet nežli dovážet. Saldo obchodní bilance loni dosáhlo přebytku ve výši 20 miliard korun. Tradičně na tom má převažující podíl průmysl, a to zejména automobilový a strojírenský. Jistou měrou rovněž přispívají italské investice v České republice. Například společnosti automobilového průmyslu Brembo nebo Cromodora Wheels či výrobce textilií Nová Mosilana.

Kromě tradičních průmyslových oborů jsou pro exportéry perspektivní také kosmický průmysl, ICT nebo klíčové inovativní technologie. Potenciál italského trhu je rostoucí, příležitostí pro export a česko-­italskou spolupráci je celá řada. Příkladem je uzavření spolupráce mezi italskou národní agenturou pro inovativní technologie, energetiku a udržitelný hospodářský rozvoj ENEA a českým Ústavem jaderného výzkumu v Řeži na loňském Česko­-italském ekonomickém fóru.

Budoucí výzvu pro českou ekonomiku představuje hlavně průmyslová automatizace a s ní související inteligentní technologie. Prosperita Čechů bude do značné míry záviset na tom, jak se prosadí na zahraničních trzích.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Tereza Valášková (valaskova@mpo.cz), odbor zahraničně ekonomických politik, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme