Týden ministerských jednání na Kypru o životním prostředí a migraci

Ve dnech od 3. do 9. října 2022 se na Kypru uskutečnily dvě významné akce, jichž se účastnili i zástupci České republiky. Týkaly se životního prostředí a nelegální migrace.

Tou první byla 9. ministerská konference „Životní prostředí pro Evropu,“ která se konala od 5. do 7. října 2022. Delegace z Ministerstva životního prostředí se jí samozřejmě zúčastnila. Ministrům bylo představeno 7. celoevropské hodnocení životního prostředí. Tato zpráva, i přes konstatování určitého dosaženého pokroku, vybízí k výraznějším opatřením k řešení dopadů změny klimatu v evropském regionu. Dalšími problémy zůstávají i emise plynů, odpady, znečištění a ztráta biodiverzity.

Ilustrační fotografie

Vznik fóra „Životní prostředí pro Evropu“ totiž inicioval v červnu 1991 Josef Vavroušek, ministr a předseda Federálního výboru pro životní prostředí tehdejší České a Slovenské federativní republiky. První konference tohoto fóra se konala ještě téhož roku na zámku v Dobříši. Ta si stanovila za cíl posilování spolupráce při zlepšování podmínek životního prostředí a podporu udržitelného rozvoje v regionu. Byly projednány dlouhodobé strategie směřující k programu životního prostředí pro Evropu.

Cílem procesu je posílení mezinárodní spolupráce členských zemí EHK OSN (Evropská hospodářská komise) a dalších partnerů (např. průmyslu a obchodu, dopravy, nevládních organizací, aj.) v oblasti tvorby a implementace politik životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje. Součástí tohoto procesu jsou i konference ministrů životního prostředí členských zemí EHK OSN a jejich partnerů, které se konají zhruba v intervalu dvou až pěti let.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Druhou významnou akcí bylo jednání středomořských států skupiny MED 5 (Itálie, Kypr, Malta, Řecko, Španělsko) v Pafosu na Kypru 7. – 8. října 2022, kterého se jako předseda Rady pro spravedlnost a vnitřní věci EU účastnil i ministr vnitra České republiky Vít Rakušan. Důvodem jeho návštěvy bylo řešení migrační vlny ve Středomoří a podpora Kypru v boji s nelegální migrací.

Rakušan podepsal s ministrem vnitra Kyperské republiky Nicosem Nourisem dohodu o daru 25 mil. Kč z programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě na projekt Kyperské republiky, který má zajistit, aby se neúspěšní žadatelé o azyl vraceli zpět do své vlasti. Podle Rakušana je pro zastavení příchodů migrantů bez povolení do ČR nutné lépe střežit vnější hranici EU a vracet zpět migranty, kteří takto vstupují do EU. 

Na setkání zemí MED 5 je jednalo například i o zefektivnění spolupráce s tzv. třetími zeměmi, tedy státy mimo EU. Návštěva českého ministra vnitra na Kypru je také nepochybně příspěvkem k prohloubení porozumění a výborných vztahů obou zemí, Česka a Kypru. Zároveň potvrdila, že pro Česko předsedající EU je solidarita a jednota nejen v oblasti migrace jedním z klíčových principů, kterými se řídí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr).

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí

Doporučujeme