Týdenní přehled dění v EU ve dnech 06. – 12. listopadu 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 8. listopadu budou poslanci EP v rámci rozpravy projednávat Stav energetické unie; Systém vlastních zdrojů Evropské unie a Schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska jejich emisí a životnosti baterie (Euro 7).

Ilustrační fotografie

Ve čtvrtek 9. listopadu budou poslanci EP hlasovat mimo jiné o Aktu o datech; Dohodě EU–Čína: Dohodě o partnerství mezi EU a Madagaskarem v oblasti udržitelného rybolovu a o Odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Ve čtvrtek 9. listopadu se uskuteční podnikatelská mise v oblasti dopravy a logistiky do Antverp.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 6. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání evropských ministrů odpovědných za politiku v oblasti vesmíru
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Rozpočtový výbor
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Odůvodnění a sdělování explicitních environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních)
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Vesmírný týden EU v Seville

Úterý 7. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání evropských ministrů odpovědných za politiku v oblasti vesmíru
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Vesmírný týden EU v Seville
  • Summit ministrů pro vesmír mezi Evropou, Iberoamerikou a Karibikem, Sevilla
  • Meziministerský summit Evropské kosmické agentury (ESA), Sevilla

Středa 8. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro mořské právo
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Balíček pro rozšíření
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Stav energetické unie; Systém vlastních zdrojů Evropské unie; Schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska jejich emisí a životnosti baterie (Euro 7)
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Vesmírný týden EU v Seville

Čtvrtek 9. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Výsledky summitu EU–USA; Evropská strategie hospodářské bezpečnosti
   • HLASOVÁNÍ: Environmentální hospodářské účty: nové moduly; Akt o datech; Změna některých nařízení, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa; Jednotné evropské přístupové místo: přístup k informacím o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti; Změna některých směrnic, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa; silniční vozidla: maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (kodifikace); Dohoda EU–Čína: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU; Dohoda o partnerství mezi EU a Madagaskarem v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol (2023–2027); Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ); Účinnost sankcí EU vůči Rusku
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání CCMI – Poradní komise pro průmyslové změny
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Vesmírný týden EU v Seville
  • Konference o digitalizaci v zemědělsko-potravinářském odvětví, Córdoba
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Podnikatelská mise v oblasti logistiky a dopravy do Antverp

Pátek 10. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci (rozpočet)
  • Coreper I
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání TEN – Sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Vesmírný týden EU v Seville

Sobota 11. listopadu

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, Madrid

Neděle 12. listopadu

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí
Do 28.11.Právní rámec EU pro oblast vesmíru – nová pravidla pro bezpečnost, odolnost a udržitelnost při činnostech v kosmickém prostoru
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 14.12.Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation
Do 21.12.Energetická účinnost – požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 21.12.Požadavky ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 5.1.Hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti v roce 2024
Do 9.1.Hodnocení činnosti Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 2014–2020
Do 18.1.Dočasná podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci – hodnocení nástroje SURE

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme