Týdenní přehled dění v EU ve dnech 1. – 7. května 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 3. května představí Komise Zákon na podporu výroby střeliva; Doporučení o pirátství živého obsahu; Stanovení sankčního rámce zaměřeného proti korupci a Aktualizace protikorupčního legislativního rámce.

Ilustrační fotografie

Ve středu 3. května projednají senátoři Senátu PČR mimo jiné např. Návrh nařízení EP a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací; Návrh nařízení EP a Rady s cílem zlepšit ochranu Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií; Návrh nařízení EP s cílem zlepšit uspořádání trhu Unie s elektřinou; Návrh nařízení EP a Rady o dočasné liberalizaci obchodu doplňující obchodní koncese použitelné pro ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi EU a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé; Návrh nařízení EP a Rady pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazovat údaje; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Nástroj pro oživení a odolnost: po dvou letech Jedinečný nástroj, který je ústředním prvkem zelené a digitální transformace EU.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 1. května

Úterý 2. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o udržitelné umělé inteligenci a umělé inteligenci pro udržitelnost, Gothenburg
  • Fórum o jednotném trhu (SIMFO), Stockholm

Středa 3. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Skupina pro vývozní úvěry
 • Evropská komise představí:
  • Zákon na podporu výroby střeliva
  • Doporučení o pirátství živého obsahu
  • Stanovení sankčního rámce zaměřeného proti korupci
  • Aktualizace protikorupčního legislativního rámce
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o udržitelné umělé inteligenci a umělé inteligenci pro udržitelnost, Gothenburg
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací a o zrušení směrnice 2014/61/EU (akt o gigabitové infrastruktuře); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1227/2011 a nařízení (EU) 2019/942 s cílem zlepšit ochranu Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu Unie s elektřinou; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné liberalizaci obchodu doplňující obchodní koncese použitelné pro ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazovat údaje, a zrušuje nařízení (EU) 2018/956; Zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání kvalifikací získaných v rámci vysokoškolského vzdělání a vyššího sekundárního vzdělání a odborné přípravy a výsledků z období studia v zahraničí; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Nástroj pro oživení a odolnost: po dvou letech Jedinečný nástroj, který je ústředním prvkem zelené a digitální transformace EU

Čtvrtek 4. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci
  • Neformální zasedání ministrů zdravotnictví
  • Rada pro zahraniční věci (rozvoj)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl

Pátek 5. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů zdravotnictví
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Evropský den hospodářské soutěže, Stockholm

Sobota 6. května

Neděle 7. května

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
DO 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme